Nieuws

Verslag bijeenkomst Deskundigengroep Dierziekten (9 augustus 2022)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht niet verder in te trekken.

Afvoermogelijkheden Dalfsen III (5 augustus 2022)

Vanaf heden is de afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Dalfsen III weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen (2 augustus 2022)

Het ministerie van LNV meldt dat in Dalfsen (provincie Overijssel) op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep is vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Top 5: afwijkingen IKB PSB-controles

2 juni 2020

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende afwijkingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen veelvoorkomende afwijkingen op de voorschriften uit bijlage 1.1A (voorschriften IKB PSB alle pluimveeservicebedrijven). Door hieraan extra aandacht te besteden hopen wij dat het aantal tekortkomingen tijdens IKB PSB controles daalt. Als er geen tekortkomingen geregistreerd worden tijdens de IKB PSB controles, zal er ook geen herstel nodig zijn, wat weer positief is voor u als deelnemer.

Hieronder de top 5:

  1. De ZZP’er moet beschikken over een geldige, conform een door de Belastingdienst goedgekeurde (raam)modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer1 (Voorschrift A02c);
  2. De IKB PSB-deelnemer bevestigt iedere opdracht, bij voorkeur 24 uur van te voren, schriftelijk naar de opdrachtgever (Voorschriften A25a t/m A25i);
  3. De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) (Voorschriften A03, A04 en A09);
  4. Op de werkbon wordt het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf ingevuld en correct vermeld (Voorschrift A27n);
  5. Iedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer, welke fysiek betrokken is bij de werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor de werkinstructie (Voorschrift A11) .

1 Op dit voorschrift is net als in 2018 het hoogste aantal tekortkomingen vastgesteld. Veelal omdat u niet op hoogte bent dat u dit moet opnemen in uw administratie. Voor het opstellen van de overeenkomst kunt gebruik maken van de modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep van LTO Nederland.

2 Naast dat het belangrijk is dat u een werkinstructie beschikbaar heeft voor uw medewerkers, is het belangrijk dat uw medewerkers vastleggen de werkinstructie te hebben ontvangen.

Naast de algemene top 5 met veelvoorkomende afwijkingen heeft de Certificerende Instantie ook per PSB-activiteit de veelvoorkomende afwijkingen gerapporteerd. Hieronder vindt u hiervan een kort overzicht:

  • Laadbedrijven: De voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, draagt er zorg voor dat bij het laden alle ondergeschikten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben (Voorschrift C13);
  • Ontsmettingsbedrijven: op de werkbon van het ontsmettingsbedrijf dient tevens te worden vermeld: Het batchnummer van het toegepaste middel/de toegepaste middelen per stal, de relatieve luchtvochtigheid en toelatingsnummer (Voorschriften E06e. E06F en 06h);
  • Ent- en plaagdierbeheersingsbedrijven: alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer volgen jaarlijks een instructiebijeenkomst (Voorschriften B03 en D04).