Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Top 5: afwijkingen IKB PSB-controles

2 juni 2020

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende afwijkingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen veelvoorkomende afwijkingen op de voorschriften uit bijlage 1.1A (voorschriften IKB PSB alle pluimveeservicebedrijven). Door hieraan extra aandacht te besteden hopen wij dat het aantal tekortkomingen tijdens IKB PSB controles daalt. Als er geen tekortkomingen geregistreerd worden tijdens de IKB PSB controles, zal er ook geen herstel nodig zijn, wat weer positief is voor u als deelnemer.

Hieronder de top 5:

  1. De ZZP’er moet beschikken over een geldige, conform een door de Belastingdienst goedgekeurde (raam)modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer1 (Voorschrift A02c);
  2. De IKB PSB-deelnemer bevestigt iedere opdracht, bij voorkeur 24 uur van te voren, schriftelijk naar de opdrachtgever (Voorschriften A25a t/m A25i);
  3. De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) (Voorschriften A03, A04 en A09);
  4. Op de werkbon wordt het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf ingevuld en correct vermeld (Voorschrift A27n);
  5. Iedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer, welke fysiek betrokken is bij de werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor de werkinstructie (Voorschrift A11) .

1 Op dit voorschrift is net als in 2018 het hoogste aantal tekortkomingen vastgesteld. Veelal omdat u niet op hoogte bent dat u dit moet opnemen in uw administratie. Voor het opstellen van de overeenkomst kunt gebruik maken van de modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep van LTO Nederland.

2 Naast dat het belangrijk is dat u een werkinstructie beschikbaar heeft voor uw medewerkers, is het belangrijk dat uw medewerkers vastleggen de werkinstructie te hebben ontvangen.

Naast de algemene top 5 met veelvoorkomende afwijkingen heeft de Certificerende Instantie ook per PSB-activiteit de veelvoorkomende afwijkingen gerapporteerd. Hieronder vindt u hiervan een kort overzicht:

  • Laadbedrijven: De voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, draagt er zorg voor dat bij het laden alle ondergeschikten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben (Voorschrift C13);
  • Ontsmettingsbedrijven: op de werkbon van het ontsmettingsbedrijf dient tevens te worden vermeld: Het batchnummer van het toegepaste middel/de toegepaste middelen per stal, de relatieve luchtvochtigheid en toelatingsnummer (Voorschriften E06e. E06F en 06h);
  • Ent- en plaagdierbeheersingsbedrijven: alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer volgen jaarlijks een instructiebijeenkomst (Voorschriften B03 en D04).