Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2020

3 juni 2021

Wat kunt u doen om deze te voorkomen?

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen veelvoorkomende tekortkomingen op de voorschriften.

Wij geven in deze nieuwsbrief een aantal tips om afkeur op deze voorschriften te voorkomen. Minder tekortkomingen tijdens de controle, betekent dat er minder tijd en energie nodig is voor herstelmaatregelen.

 1. Zorg dat u beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), dit geldt ook voor ZZP’ers. (Voorschriften A03)1. In onze nieuwsbrief van juni gaan wij extra aandacht besteden aan het opstellen van een RI&E.
 2. De werkinstructie moet getoond worden tijdens de controle. Deze moet in een taal geschreven te zijn die de pluimveehouder beheerst. Daarnaast moet de voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, de taalvoldoende beheersen (voorschrift A22)2.
 3. De volgende zaken ontbreken met regelmaat op de werkbon:
  1. De namen van de personen die de werkzaamheden uitvoeren incl. het bedrijfseigen personeelsnummer
  2. het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf
  3. de handtekening van de pluimveehouder
 4. Op de werkbon wordt ingevuld en correct vermeld3.
 5. Op de werkbon wordt vastgelegd3.

 

1Binnen IKB PSB geldt dat ook de ZZP’er verplicht is om een RI&E op te stellen.

2De werkinstructie kan nog niet altijd getoond worden tijdens de IKB PSB controle. Voorbeeld werkinstructies vindt u hier.

3Er is vaak wel een werkbon aanwezig alleen ontbreekt de betreffende informatie op de werkbon. Controleer onder voorschrift A27 uit bijlage 1.1A algemene voorschriften IKB PSB (let op deze bijlage kan wijzigen), welke informatie minimaal terug moet komen op werkbon.

 

2020 zat vol uitdagingen, ook voor de uitvoering van IKB PSB controles

Het jaar 2020 was door Corona en vogelgriep een uitzonderlijk jaar, ook voor de uitvoering van IKB PSB controles. Desondanks proberen wij veelal via controles op afstand een kwalitatief zo goed mogelijke controle uit te voeren. Dit bracht zowel voor u, als voor de Certificerende Instantie/Controle Organisatie en het schemabeheer de nodige uitdagingen.

Via deze weg bedanken wij u als deelnemer voor uw flexibiliteit tijdens de uitvoering van de controles.