Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2020

3 juni 2021

Wat kunt u doen om deze te voorkomen?

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen veelvoorkomende tekortkomingen op de voorschriften.

Wij geven in deze nieuwsbrief een aantal tips om afkeur op deze voorschriften te voorkomen. Minder tekortkomingen tijdens de controle, betekent dat er minder tijd en energie nodig is voor herstelmaatregelen.

 1. Zorg dat u beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), dit geldt ook voor ZZP’ers. (Voorschriften A03)1. In onze nieuwsbrief van juni gaan wij extra aandacht besteden aan het opstellen van een RI&E.
 2. De werkinstructie moet getoond worden tijdens de controle. Deze moet in een taal geschreven te zijn die de pluimveehouder beheerst. Daarnaast moet de voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, de taalvoldoende beheersen (voorschrift A22)2.
 3. De volgende zaken ontbreken met regelmaat op de werkbon:
  1. De namen van de personen die de werkzaamheden uitvoeren incl. het bedrijfseigen personeelsnummer
  2. het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf
  3. de handtekening van de pluimveehouder
 4. Op de werkbon wordt ingevuld en correct vermeld3.
 5. Op de werkbon wordt vastgelegd3.

 

1Binnen IKB PSB geldt dat ook de ZZP’er verplicht is om een RI&E op te stellen.

2De werkinstructie kan nog niet altijd getoond worden tijdens de IKB PSB controle. Voorbeeld werkinstructies vindt u hier.

3Er is vaak wel een werkbon aanwezig alleen ontbreekt de betreffende informatie op de werkbon. Controleer onder voorschrift A27 uit bijlage 1.1A algemene voorschriften IKB PSB (let op deze bijlage kan wijzigen), welke informatie minimaal terug moet komen op werkbon.

 

2020 zat vol uitdagingen, ook voor de uitvoering van IKB PSB controles

Het jaar 2020 was door Corona en vogelgriep een uitzonderlijk jaar, ook voor de uitvoering van IKB PSB controles. Desondanks proberen wij veelal via controles op afstand een kwalitatief zo goed mogelijke controle uit te voeren. Dit bracht zowel voor u, als voor de Certificerende Instantie/Controle Organisatie en het schemabeheer de nodige uitdagingen.

Via deze weg bedanken wij u als deelnemer voor uw flexibiliteit tijdens de uitvoering van de controles.