Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Uitvoer onderzoeken in tijden van vogelgriep

7 maart 2022

Het uitvoeringsbesluit IKB Kip is geactualiseerd op 28 januari 2022. Vanwege vogelgriep kunnen de controles niet altijd op de gewoonlijke manier uitgevoerd worden. Zo mag, in verband met het wettelijke bezoekverbod, bezoek aan de stallen alleen wanneer dit noodzakelijk is. Deze regelgeving rondom AI kan ertoe leiden dat u tijdelijk niet kunt voldoen aan een IKB Kip voorschrift. Als dit het geval is, dan kunt u dit schriftelijk melden bij het secretariaat IKB Kip via info@ikbkip.nl. Vermeld hierbij uw bedrijfsnaam, KIP-nummer, het voorschrift en de reden van het knelgeval op uw bedrijf.

Als voorbeeld kunt u onder andere denken aan het jaarlijkse drinkwateronderzoek (voorschrift F15 uit IKB Kip Bijlage 1.2). Als er geen aanleiding is om specifiek in deze periode het wateronderzoek uit te voeren, dan heeft u te maken met het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen dat door de overheid is ingesteld. Als er wel aanleiding is (bijv. ziekteverschijnselen of verminderde wateropname bij de dieren) dan is het stalbezoek toegestaan en mag uw dierenarts of HOSOWO-instantie de stal wel in om watermonsters te nemen.

Aangezien het IKB-wateronderzoek iedere 12 maanden moet worden uitgevoerd, heeft u dit mogelijk eerder al gedaan, of is daar voor uw bedrijf in de komende maanden (als het bezoekverbod wordt opgeheven) nog tijd voor. Als in uw geval er geen ruimte meer is, zoek dan tijdig (vóór verloop van de 12 maanden) contact met het secretariaat IKB Kip zoals hierboven beschreven.

Klik hier voor het uitvoeringsbesluit IKB Kip