Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Update vogelgriep (07-09-2021)

7 september 2021

In dit nieuwsbericht: vogelgriep bij een handelaar in vogels in België en datum intrekking beperkingsgebied (3- en 10-km gebied) Heeten.

Vogelgriep bij handelaar in Menen (België)

Op 2 september 2021 is bij vogels van een handelaar in het Belgische Menen (West-Vlaanderen) een besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld. De bij de handelaar aanwezige vogels zijn geruimd. Conform de Europese regels is een 3 km- en 10 km- gebied vastgesteld met beperkende maatregelen voor het vervoer van o.a. pluimvee. Deze besmetting geeft maar weer aan dat het vogelgriepvirus nog altijd aanwezig is en dat er risico blijft bestaan op introductie van HPAI op pluimveebedrijven. Waakzaamheid en een goed hygiëne blijven geboden. BUTON

Beperkingsgebied Heeten

Het beperkingsgebied (3- en 10-km gebied) rond Heeten wordt met ingang van 24 september 2021 ingetrokken. Vanaf 24 september gelden dus geen beperkende maatregelen meer in dit gebied. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Tot 24 september tijd geldt een vervoersverbod voor o.a. pluimvee in het beperkingsgebied. Op dit verbod zijn uitzonderingen mogelijk.  Klik hier voor een overzicht van de aanwijzingen, procedures en ontheffingen