Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Veelgestelde vragen letselpercentage

1 juli 2021

Een groot aantal vleeskuikenhouders noteert het letselpercentage van hun koppels in Mijn AVINED. Om een representatief beeld te krijgen van letsel in de pluimveevleessector zijn van nog meer bedrijven gegevens nodig. Aangezien er nog regelmatig vragen binnenkomen over het invullen van letselpercentage, kunt u hier onder antwoord vinden op de meest gestelde vragen.

Om welk letselpercentage gaat het?
Het percentage letsel dat de IKB-slachterij aan u terugkoppelt. Het percentage geeft aan hoe vaak bloedingen (als gevolg van bijvoorbeeld kneuzingen) voorkomen bij de kuikens. Dit percentage geeft een beeld van o.a. de kwaliteit van het proces van vangen en laden.

Is het verplicht om letselpercentage in te vullen?
Nee, het invullen van letselpercentage gebeurt op vrijwillige basis en is geen verplichting (wettelijk of IKB Kip).

Waarom willen jullie gegevens over letselpercentage verzamelen?
Wij hebben vanuit de sector de vraag gekregen om gegevens te verzamelen over letselpercentage, zodat er meer inzicht wordt verkregen. Door te kijken naar de gemiddelde niveaus van letselpercentage kan gewerkt worden aan een vermindering van letselpercentage, ondersteunt met cijfers. Hierbij is het van belang dat zoveel mogelijk gegevens verzameld worden om een representatief beeld te krijgen van de hele sector.

Wie kan de ingevulde gegevens inzien?
Het letselpercentage is alleen inzichtelijk voor AVINED. AVINED gaat hier zorgvuldig mee om. Meer hierover kunt u vinden in de privacyverklaring. De gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wat wordt er met de ingevulde gegevens gedaan?
De gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in letselpercentages en trends in kaart te brengen. De gegevens kunnen geanonimiseerd verwerkt worden in statistieken en zijn niet herleidbaar naar een individuele pluimveehouder.

Welk getal moet ik invullen?
De slachterij koppelt het letselpercentage terug aan de pluimveehouder op het slachtformulier. Let op, soms staat dit getal onderaan het slachtformulier vermeld als vangletsel of vangschade. Het gaat altijd om één waarde die per stal op het formulier vermeld staat, u hoeft zelf niks uit te rekenen. Het is van belang dat de beoordeling en terugkoppeling op gelijke wijze wordt gedaan, zodat de gegevens vergelijkbaar zijn. Staat het letselpercentage niet vermeld op het formulier? Dan kunt u dit veld niet invullen. U kunt aan ons doorgeven om welke slachterij het gaat, zodat wij contact op kunnen nemen met de betreffende slachterij.

Moet ik het letselpercentage ook nog doorgeven aan de laagploeg?
Ja, vanuit IKB Kip is het verplicht om het letselpercentage door te geven aan de laadploeg. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog het letselpercentage is, het moet altijd doorgegeven worden. Op deze wijze krijgt ook de laadploeg inzicht en kan waar nodig actie ondernemen.

Heeft u meer vragen over letselpercentage, neem dan contact op met IKB Kip via info@ikbkip.nl.