Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verandert de E. coli-populatie in Nederland? Nieuwe methoden geven meer inzicht

23 september 2020

E. coli is de meest gevonden bacterie bij pluimvee. Deze bacterie veroorzaakt onder andere luchtzakontsteking en leverkapsel- en hartzakontsteking bij vleeskuikens en eileider- en buikvliesontsteking bij leghennen. In de pluimveemonitoring duiken regelmatig kwaadaardige E. coli stammen op. Door het routinematig testen is het mogelijk om te achterhalen of de populatie van kwaadaardige E. coli’s verandert in Nederland. Dan weten we ook of het aantal E. coli problemen kan toenemen. Maar dan moet er wel een test beschikbaar zijn.

In opdracht van de pluimveesector testte GD twee methoden:

  1. Micro-array
    In deze test wordt naar veel kleine stukjes genetisch materiaal tegelijk gekeken
  2. Whole Genome Sequencing (WGS)
    In deze test worden in één keer alle genen (het genoom) in kaart gebracht. Dit geeft een vollediger beeld dan de micro-array.

Er zijn 40 E. coli’s getest met de methoden. De resultaten van beide methoden komen goed met elkaar overeen. Beide methoden kunnen dus E. coli-stammen detecteren. De resultaten uit WGS-methode lijken wel gevoeliger en robuuster en leveren meer informatie. En zijn hierdoor van grotere waarde. Dit was een eerste stap om te achterhalen of de populatie kwaadaardige E. coli’s verandert in Nederland.

Vervolgonderzoek: inzicht in kwaadaardigheid E. coli-stammen

Momenteel spoort GD unieke signalen (moleculaire markers) op van ziekteverwekkende E. coli-stammen. Zo ontdekken we of de populatie van kwaadaardige E. coli’s verandert in Nederland. Niet alleen over de jaren heen, maar ook binnen productierichtingen (bijv. reguliere vs. traaggroeiende vleeskuikens), productierassen (bijv. bruine vs. witte leghennen) of verschillende ziekteprocessen (bijv. respiratie- en locomotieproblemen, cellulitis en sepsis). Ook dit onderzoek is gefinancierd via de onderzoeksbijdrage van de pluimveesector. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

Praktische uitkomsten: gerichter plan van aanpak bij bestrijding

Als de unieke signalen van de ziekteverwekkende E. coli-stammen zijn opgespoord, dan biedt dit hulp bij het gerichter bestrijden. Als deze E.coli-stammen bij uw kippen worden gevonden via de test, dan weet u namelijk meer over de kwaadaardigheid ervan. Samen met uw dierenarts kunt u vervolgens een betere beslissing nemen welke stammen prioriteit hebben in het plan van aanpak, zoals vaccinatie. Ook weet u meer over de verwantschap tussen de stammen: is er bijvoorbeeld een link tussen bacteriestam A en bacteriestam B? Deze informatie helpt bij het identificeren van risicofactoren. Tot slot deze onderzoeksresultaten geven ook antwoord op de vraag: verandert de E. coli-populatie in Nederland?

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage.