Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verzekerd van een objectieve en onafhankelijke controle

29 september 2022

Als deelnemer aan IKB Kip bent u verzekerd van objectief en onafhankelijk uitgevoerde controles. Dit omdat IKB Kip eist dat de Certificerende Instantie geaccrediteerd is volgens de ISO-norm 17065. In deze internationale norm staan eisen aan instellingen die certificaten afgeven. Bijna ieder land in Europa heeft een nationale accreditatie-instantie, in Nederland is dit de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze toetst de Certificerende Instantie regelmatig op naleving van de ISO-norm 17065 en loopt daarom ook wel eens mee met controles die bij deelnemers van IKB Kip worden uitgevoerd.

Naast de Certificerende Instantie, wordt ook het schema IKB Kip gecontroleerd door de RvA. Bij elke wijzigingsronde dient het schema aan te tonen aan de RvA dat ook met de nieuwe wijzigingen IKB Kip controleerbaar en certificeerbaar is. Ook de meest recente wijzigingen (ingangsdatum 1 juni 2022) zijn weer goedgekeurd. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!