Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verzekerd van een objectieve en onafhankelijke controle

29 september 2022

Als deelnemer aan IKB Kip bent u verzekerd van objectief en onafhankelijk uitgevoerde controles. Dit omdat IKB Kip eist dat de Certificerende Instantie geaccrediteerd is volgens de ISO-norm 17065. In deze internationale norm staan eisen aan instellingen die certificaten afgeven. Bijna ieder land in Europa heeft een nationale accreditatie-instantie, in Nederland is dit de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze toetst de Certificerende Instantie regelmatig op naleving van de ISO-norm 17065 en loopt daarom ook wel eens mee met controles die bij deelnemers van IKB Kip worden uitgevoerd.

Naast de Certificerende Instantie, wordt ook het schema IKB Kip gecontroleerd door de RvA. Bij elke wijzigingsronde dient het schema aan te tonen aan de RvA dat ook met de nieuwe wijzigingen IKB Kip controleerbaar en certificeerbaar is. Ook de meest recente wijzigingen (ingangsdatum 1 juni 2022) zijn weer goedgekeurd. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!