Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

2 juni 2023

In 2020 is de EU-doelstelling voor Salmonellabesmettingen in (groot)ouderdieren overschreden. Hierdoor is de bemonsteringfrequentie voor regulier onderzoek bij koppels (groot)ouderdieren destijds verhoogd.

Doordat de EU-doelstelling weer twee jaar op rij behaald is (in 2021 en 2022), heeft de NVWA toegezegd dat de wettelijke bemonsteringsfrequentie per 1 juli 2023 terugkeert naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek (zie bericht NVWA).

Houd er rekening mee dat dit gaat om de wettelijke minimale bemonsteringsfrequentie. Dit staat los van eventuele bovenwettelijke afspraken die u bijvoorbeeld heeft met uw afnemer.