Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

2 juni 2023

In 2020 is de EU-doelstelling voor Salmonellabesmettingen in (groot)ouderdieren overschreden. Hierdoor is de bemonsteringfrequentie voor regulier onderzoek bij koppels (groot)ouderdieren destijds verhoogd.

Doordat de EU-doelstelling weer twee jaar op rij behaald is (in 2021 en 2022), heeft de NVWA toegezegd dat de wettelijke bemonsteringsfrequentie per 1 juli 2023 terugkeert naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek (zie bericht NVWA).

Houd er rekening mee dat dit gaat om de wettelijke minimale bemonsteringsfrequentie. Dit staat los van eventuele bovenwettelijke afspraken die u bijvoorbeeld heeft met uw afnemer.