Nieuws

Vogelgriep vastgesteld bij leghennenbedrijf in Lelystad (22 januari 2022)

In Lelystad (provincie Flevoland) is bij kippen op een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld, meldt het ministerie van LNV.

Toename van Mycoplasma gallisepticum, wees alert!

AVINED roept alle pluimveehouders op om alert te zijn op Mg en maatregelen te nemen om Mg buiten de deur te houden. Raadpleeg voor advies of bij twijfel uw dierenarts en laat uw dieren testen op Mg.

Stand van zaken vogelgriep (17 januari 2022)

In dit nieuwsbericht leest u over de stand van zaken: einde 16-weken-termijn: 15 februari, data intrekking beperkingsgebieden (let op: gewijzigd) en vogelgriepsituatie in Europa.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

7 december 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Het doel van deze wijzigingen is IKB PSB verder te verduidelijken voor deelnemers én de controle organisatie. Alle wijzigingen die per 1 februari 2022 ingaan kunt u hier terugvinden. Hier vindt u ook een document met de zichtbare wijzigingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.

Algemene Voorwaarden

  • Er is een definitie toegevoegd voor de activiteiten ‘’ontsmetten’’ en ‘’reinigen’’ en voor het begrip ‘’biociden’’. Deze definities zijn opgenomen om een duidelijke grens te kunnen aanhouden tussen ontsmettings- en reinigingswerkzaamheden.
  • De module snavelbehandeling is uit het certificatieschema. Alle verwijzingen hiernaar zijn uit de Algemene Voorwaarden verwijderd. Al enkele jaren zijn er geen deelnemers voor de module snavelbehandeling

Bijlage 1.1 Voorschriften IKB PSB

  • In voorschrift E07 en D08 van de activiteiten ontsmetten en plaagdierbeheersing is een toevoeging gemaakt in de ‘’interpretatie van de meetmethode’’. Naast de werkbon is het ook mogelijk voor de controleur om in de bedrijfsauto te controleren op toegelaten middelen.
  • Er is een nieuw voorschrift toegevoegd (voorschrift F06) onder de activiteit reinigen. De deelnemer zet alleen middelen in die geschikt zijn voor de toepassing reinigen. Gestreefd wordt naar meer bewustwording over een verantwoord gebruik van middelen. Daarnaast verbetert de wijziging de controlemogelijkheden.