Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

7 december 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Het doel van deze wijzigingen is IKB PSB verder te verduidelijken voor deelnemers én de controle organisatie. Alle wijzigingen die per 1 februari 2022 ingaan kunt u hier terugvinden. Hier vindt u ook een document met de zichtbare wijzigingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.

Algemene Voorwaarden

  • Er is een definitie toegevoegd voor de activiteiten ‘’ontsmetten’’ en ‘’reinigen’’ en voor het begrip ‘’biociden’’. Deze definities zijn opgenomen om een duidelijke grens te kunnen aanhouden tussen ontsmettings- en reinigingswerkzaamheden.
  • De module snavelbehandeling is uit het certificatieschema. Alle verwijzingen hiernaar zijn uit de Algemene Voorwaarden verwijderd. Al enkele jaren zijn er geen deelnemers voor de module snavelbehandeling

Bijlage 1.1 Voorschriften IKB PSB

  • In voorschrift E07 en D08 van de activiteiten ontsmetten en plaagdierbeheersing is een toevoeging gemaakt in de ‘’interpretatie van de meetmethode’’. Naast de werkbon is het ook mogelijk voor de controleur om in de bedrijfsauto te controleren op toegelaten middelen.
  • Er is een nieuw voorschrift toegevoegd (voorschrift F06) onder de activiteit reinigen. De deelnemer zet alleen middelen in die geschikt zijn voor de toepassing reinigen. Gestreefd wordt naar meer bewustwording over een verantwoord gebruik van middelen. Daarnaast verbetert de wijziging de controlemogelijkheden.