Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

7 december 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Het doel van deze wijzigingen is IKB PSB verder te verduidelijken voor deelnemers én de controle organisatie. Alle wijzigingen die per 1 februari 2022 ingaan kunt u hier terugvinden. Hier vindt u ook een document met de zichtbare wijzigingen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.

Algemene Voorwaarden

  • Er is een definitie toegevoegd voor de activiteiten ‘’ontsmetten’’ en ‘’reinigen’’ en voor het begrip ‘’biociden’’. Deze definities zijn opgenomen om een duidelijke grens te kunnen aanhouden tussen ontsmettings- en reinigingswerkzaamheden.
  • De module snavelbehandeling is uit het certificatieschema. Alle verwijzingen hiernaar zijn uit de Algemene Voorwaarden verwijderd. Al enkele jaren zijn er geen deelnemers voor de module snavelbehandeling

Bijlage 1.1 Voorschriften IKB PSB

  • In voorschrift E07 en D08 van de activiteiten ontsmetten en plaagdierbeheersing is een toevoeging gemaakt in de ‘’interpretatie van de meetmethode’’. Naast de werkbon is het ook mogelijk voor de controleur om in de bedrijfsauto te controleren op toegelaten middelen.
  • Er is een nieuw voorschrift toegevoegd (voorschrift F06) onder de activiteit reinigen. De deelnemer zet alleen middelen in die geschikt zijn voor de toepassing reinigen. Gestreefd wordt naar meer bewustwording over een verantwoord gebruik van middelen. Daarnaast verbetert de wijziging de controlemogelijkheden.