Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen IKB Kip per 1 juni 2023

8 juni 2023

Wij brengen graag de wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip nogmaals onder uw aandacht. De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 juni 2023. U bent hier eerder per brief (d.d. 28 april 2023) over geïnformeerd. Alle wijzigingen in de voorschriften vindt u gemarkeerd terug op onze website. Daarnaast staan alle nieuwe versies online. Lees de wijzigingen en de nieuwe versies goed door, de wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Heeft u nog vragen over de wijzigingen of heeft u de brief met wijzigingen niet per post ontvangen? Geef dit dan aan ons door via info@ikbkip.nl.

Specifieke wijzigingen in plaagdierbeheersing toegelicht
Deze wijzigingsronde zijn veel wijzigingen doorgevoerd aan de IKB Kip voorschriften over plaagdierbeheersing. Enerzijds om aan te sluiten bij nieuwe wetgeving rondom plaagdierbeheersing en anderzijds omdat juiste plaagdierbeheersing een belangrijk onderwerp is binnen IKB Kip. Graag staan wij daarom hieronder wat uitgebreider stil bij de wijzigingen in de voorschriften over plaagdierbeheersing:

  • Voor pluimveebedrijven is het niet meer toegestaan om te werken met ingehuurde flexkracht (zzp-ers) voor plaagdierbeheersing.
  • Plaagdierenbeheersingsmaatregelen worden minimaal één keer per twee maanden gecontroleerd en bijgehouden in een beheersplan. Voor het beheersplan zijn aanvullende eisen opgenomen.
  • Er dient effectieve plaagdierbeheersing plaats te vinden op pluimveebedrijven.
  • Indien de pluimveehouder of werknemer van het pluimveebedrijf zelf de plaagdierbeheersing uitvoert dan heeft die minimaal een erkend vakbekwaamheidsbewijs. Bij de inzet van rodenticiden dient minimaal een geldige IPM-KBA licentie aanwezig te zijn.
  • Indien de pluimveehouder zelf zorgt voor plaagdierenbeheersing en hierbij gebruikt maakt van rodenticiden dan dient het bedrijf minimaal IPM Knaagdierbeheersing gecertificeerd te zijn.
  • Geschikte lokdozen dienen te zijn genummerd en vastgezet.

Graag herinneren we u eraan dat voor alle schakels alleen middelen gebruikt mogen worden die, in het land van inzet van het middel, toegelaten zijn. Dit kunt u controleren via de databank van het Ctgb.

Voorschriften IKB Kip