Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen IKB PSB per 1 februari 2021

15 december 2020

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid. Het doel van deze wijzigingen is IKB PSB verder te verduidelijken voor deelnemers én de controle organisatie. Er zijn geen nieuwe voorschriften toegevoegd. Wel zijn er een aantal voorschriften verwijderd.
Per 1 februari 2021 worden deze wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Alle wijzigingen die per 1 februari ingaan kunt hier terugvinden.

In deze nieuwsbrief gaan we in op de wijzigingen in voorschriften.

 • Alle PSB-activiteiten: de werkinstructie mag ook digitaal beschikbaar zijn. Dit is toegevoegd aan voorschrift A10 en A12.
 • Alle PSB-activiteiten: voorschrift A26 (inzage werkinstructie aan opdrachtgever) is samengevoegd met voorschrift A10 (beschikbaar hebben van werkinstructies).
 • Alle PSB-activiteiten: voorschrift A27d (aard van pluimveehouderij op de werkbon vermelden) is verwijderd.
 • Enten en laden: het format hoe het inwerkprogramma moet worden vormgegeven, wordt losgelaten (voorschriften B13 en C21). Het is aan het bedrijf om dit zelf vorm te geven. Dit hoeft dus niet per definitie via een PowerPointpresentatie.
 • Enten en snavelbehandelen: de verplichting tot Salmonella bemonstering bij ‘Enten’ en ‘Snavelbehandelen’ komt te vervallen (voorschriften B06, B07, B08, B09, G08, G09, G10 en G11).
 • Enten en laden (ZZP-erkenning): voorschriften B10 en C22 (lijst welke medewerkers de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ hebben gevolgt) zijn niet van toepassing voor de Nederland-erkenning ZZP’er.
 • Laden: bij voorschrift C01 is de NVT-optie toegevoegd: fysieke controle is ingepland op basis van de slachtplanning.
 • Laden: bij voorschrift C10 is bij de interpretatie van de meetmethode ‘datum analyse’ verwijderd. Hierbij sluiten we aan bij de termen die we ook voor Salmonella breder hanteren: datum monstername, datum ontvangst, datum inzet en datum uitslag.
 • Plaagdierbeheersing: plaagdierbeheersingsbedrijven mogen voor het format voor de schriftelijke opdrachtbevestiging (voorschrift A25) afwijken, mits wel alle punten van de opdrachtbevestiging benoemd staan in de terugkerende (jaar)planning.
 • Plaagdierbeheersing: de interpretatie van het voorschrift D01 over het bewijs van vakbekwaamheid ‘Bestrijdingstechnicus’ is verduidelijkt.
 • Plaagdierbeheersing: bij voorschrift D10c is een interpretatie van het voorschrift toegevoegd: indien de plattegrond onderdeel is van het logboek (en niet op de werkbon wordt vermeld), dan moet de IKB PSB-deelnemer inzichtelijk maken hoe pluimveehouders hierover worden geïnformeerd.
 • Ontsmetten: de veiligheidsvoorschriften in de calamiteitenkoffer mogen ook digitaal beschikbaar zijn (voorschrift E04).
 • Reinigen: bij reinigen komt het vaak voor dat enkel middelen van de pluimveehouder worden ingezet. Dit moet ook worden vermeld op de werkbon. Tevens moet daarbij worden vermeld welke middelen de pluimveehouder heeft ingezet (voorschrift F05).

Ook in de Algemene Voorwaarden, Certificatiecriteria en het Geschillenreglement zijn bepalingen verduidelijkt. U kunt de wijzigingen bekijken via de documenten met de zichtbare wijzigingen.