Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen Salmonella aanpak en gevolgen voor de legsector

17 september 2021

Wijzigingen landelijke Salmonella aanpak

Het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) gaat per direct wijzigen. In het NCPS staat de landelijke aanpak voor Salmonella in de pluimveesector vastgelegd. De aanleiding hiervoor is een audit uitgevoerd door de ‘Food and Veterinary Office’ in opdracht van de Europese Commissie. Alhoewel de audit grotendeels met positief resultaat is afgerond, zijn er twee tekortkomingen geconstateerd die met name de legsector raken.

  1. Eieren van legkoppels waarbij Salmonella is gedetecteerd, maar nog niet is vastgesteld of het om Salmonella Enteritidis (SE) of Salmonella Typhimurium (ST, incl. de monofasische variant) gaat, mogen niet verhandeld worden als klasse A-eieren.
  2. Zodra Salmonella geconstateerd wordt in een koppel leghennen, wordt de datum van monstername aangehouden als begindatum van de besmetting (voorheen was dit de datum van de positieve uitslag).

Gevolgen voor de legsector

Onder de nieuwe landelijke aanpak wordt een koppel leghennen als verdacht beschouwd zodra een monster positief wordt getest op Salmonella spp. Dus nog zonder dat het serotype bekend is. U bent verplicht om alle positieve Salmonella-uitslagen zo spoedig mogelijk bij de NVWA te melden. Registratie door uw laboratorium in KIPnet volstaat als melding. Let op dat u uw laboratorium standaard de opdracht geeft om uitslagen zo snel mogelijk in KIPnet in te lezen.

In het geval van een Salmonella detectie worden alle eieren die geproduceerd zijn sinds de datum van monstername verdacht verklaard door de NVWA. Deze eieren mogen niet verhandeld worden als klasse A eieren, in afwachting van de serotypering. Als de serotypering geen SE of (m)ST aantoont, wordt de verdenking opgeheven en de eieren vrijgegeven. Als er wel SE of (m)ST gevonden wordt, worden het koppel en de eieren besmet verklaard. De maatregelen die in dat geval genomen worden blijven gelijk aan de huidige werkwijze, behalve dat ze gelden vanaf de monsternamedatum, in plaats van de uitslagdatum.

Wat kunt u doen? Bereid u goed voor!

  1. Stem de gewenste werkwijze rondom het ophalen van de eieren en het moment van monstername af tussen het pakstation/de verzamelaar en de pluimveehouder. Zo kunt u ervoor kiezen om eieren vanaf het moment van monstername vast te houden op het pluimveebedrijf of het pakstation, totdat de uitslag van het Salmonella onderzoek bekend is. Op deze manier voorkomt u dat er eieren verhandeld worden, die op een later moment teruggehaald moeten worden.
  2. Informeer bij de erkende laboratoria naar de mogelijkheden om de doorlooptijd van monstername tot en met serotypering te verkorten (bijv. ten aanzien van het moment van insturen van monsters). Op de website van de NVWA vindt u een overzicht van de erkende laboratoria.

Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met AVINED via 088 – 998 4340 of info@avined.nl.