HOSOWO

Vanuit IKB Kip en IKB Ei zijn deelnemers verplicht vanaf 1 juli 2019 om op bepaalde momenten een hygiënogram, stalonderzoek of drinkwateronderzoek te laten uitvoeren. De monsterneming hygiënogram, stalonderzoek en drinkwateronderzoek mogen worden uitgevoerd door een erkende HOSOWO-instantie of door de dierenarts waarmee de pluimveehouder een IKB-overeenkomst mee heeft afgesloten. Voor de analyse van het hygiënogram mag enkel een laboratorium ingeschakeld worden dat erkend is als HOSOWO-instantie voor de HOSOWO-activiteit ‘Analyse hygiënogram’. Stichting AVINED beheert de kwaliteitsregeling voor HOSOWO-instanties.

Erkende HOSOWO-instanties
Klik hier voor een overzicht van de erkende HOSOWO-instanties. Let op: dit overzicht kan wijzigen, raadpleeg het dus regelmatig.

Erkende laboratoria Salmonella
Het register met erkende laboratoria Salmonella t.b.v. van het stalonderzoek vindt u terug via deze pagina.

Erkende Nederlandse laboratoria analyse drinkwateronderzoek
U kunt hier een overzicht raadplegen met Nederlandse laboratoria die erkend zijn voor analyse drinkwateronderzoek.
Disclaimer - Let op: dit overzicht is enkel als service richting de pluimveehouder. Ga altijd zelf na of het laboratorium ten tijde van het inschakelen voor de analyse van het drinkwateronderzoek een geldig accreditaat (NEN-EN-ISO 17025) heeft en veedrinkwater of drinkwater in de scope heeft. Ook moet er minimaal één bacteriologisch en één chemische parameter in de scope opgenomen zijn voor analyse drinkwateronderzoek.

 

In deze nieuwsbrief leest u over de situatie omtrent vogelgriep.

In deze nieuwsbrief leest u over:

 • register met erkende HOSOWO-instanties;
 • gebruik van vernieuwde formulieren;
 • deelnemersbijdrage 2020;
 • voortgang e-learning.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • De HOSOWO voorschriften IKB Ei en IKB Kip;
 • De stand van zaken:
  • e-learning;
  • afsluiten deelnemersovereenkomst;
  • uitvoeren erkenningscontrole.