IKB PSB

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) uitvoeren. Er worden zes PSB-activiteiten onderscheiden:

 1. Laden
 2. Ontsmetten
 3. Plaagdierenbeheersing
 4. Enten
 5. Snavelbehandelen
 6. Reinigen

IKB PSB certificatieschema
Hier vindt u het certificatieschema van IKB PSB. 

Erkende deelnemers
Het register met gecertificeerde IKB PSB bedrijven kunt u hier vinden.

Erkende laboratoria
Het register met erkende laboratoria vindt u terug via deze pagina. 

Opleiders cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
De contactgevens van de opleiders die erkend zijn door AVINED voor de cursus 'Verantwoord pluimveeladen' kunt u hier vinden. U mag enkel een opleider inschakelen die erkend is door AVINED.

U vindt hier meer informatie over:

Contactpersoon

Team IKB PSB
088 - 998 43 40
info@ikbpsb.nl

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • De veelvoorkomende afwijkingen bij IKB PSB controles over 2018;
 • Het melden van ernstige afwijkingen;
 • Situatie vogelgriep, hygiëneprotocol pluimveeservicebedrijven;
 • Uitnodiging openbare vergadering NVPSB. 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB 2019.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • De nieuwe deelnemersovereenkomst IKB PSB;
 • Belangrijke wijzigingen certificatieschema IKB PSB.