IKB PSB

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) uitvoeren. Er worden zes PSB-activiteiten onderscheiden:

 1. Laden
 2. Ontsmetten
 3. Plaagdierenbeheersing
 4. Enten
 5. Snavelbehandelen
 6. Reinigen

IKB PSB certificatieschema
Hier vindt u het certificatieschema van IKB PSB. 

Erkende deelnemers
Het register met gecertificeerde IKB PSB bedrijven kunt u hier vinden.

Erkende laboratoria
Het register met erkende laboratoria vindt u terug via deze pagina. 

Opleiders cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
De contactgevens van de opleiders die erkend zijn door AVINED voor de cursus 'Verantwoord pluimveeladen' kunt u hier vinden. U mag enkel een opleider inschakelen die erkend is door AVINED.

U vindt hier meer informatie over:

Contactpersoon

Team IKB PSB
088 - 998 43 40
info@ikbpsb.nl

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • Corona: Aanpassing werkwijze IKB
 • Corona: Hoe pas ik de RIVM adviezen toe in het werk op pluimveebedrijven?

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks doen en laten. Er zijn daarom een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB.

In deze nieuwsbrief leest u over:

 • vrijstellingsregeling ADR-jaarverslag;
 • meerwaarde Risico Inventarisatie & Evaluatie voor de ZZP'er;
 • Meldpunt IKB;
 • facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB 2020.