IKB PSB

IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) uitvoeren. Er worden zes PSB-activiteiten onderscheiden:

  1. Laden
  2. Ontsmetten
  3. Plaagdierenbeheersing
  4. Enten
  5. Snavelbehandelen
  6. Reinigen

IKB PSB certificatieschema
Hier vindt u het certificatieschema van IKB PSB. 

Erkende deelnemers
Het register met gecertificeerde IKB PSB bedrijven kunt u hier vinden.

Erkende laboratoria
Het register met erkende laboratoria vindt u terug via deze pagina. 

Opleiders cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
De contactgevens van de opleiders die erkend zijn door AVINED voor de cursus 'Verantwoord pluimveeladen' kunt u hier vinden. U mag enkel een opleider inschakelen die erkend is door AVINED.

U vindt hier meer informatie over:

Contactpersoon

Team IKB PSB
088 - 998 43 40
info@ikbpsb.nl

In het IKB PSB certificatieschema is per 1 november 2017 de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ ingevoerd.

Per 1 november 2017 is binnen IKB PSB een cursusverplichting ingesteld voor medewerkers van vangbedrijven. Daarnaast vindt u in deze pluimvee update meer informatie over de IKB PSB deelnemersbijdrage 2018, uitbesteding van werk aan niet NEN-4400 gecertificeerde ondernemingen, regelgeving buitengebruik rodenticiden en het Meldpunt IKB.
 

Via deze pluimvee update willen wij u informeren over:

  • Meldpunt IKB
  • Deelnemersbijdrage IKB PSB 2017
  • IKB PSB website
  • Vangbedrijven: insturen pluimveeplanningen, cursus 'Verantwoord pluimveevangen'