Over AVINED

De stichtingen AVINED, OVONED en PLUIMNED zijn eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP, NEPLUVI en ANEVEI om enkele activiteiten van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) voort te kunnen zetten. Het bestuur van deze stichtingen wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van AVINED. Sinds mei 2015 maakt de COBK (Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens) ook deel uit van het bestuur van AVINED. AVINED vervult daarnaast een rol als informatieverschaffer, overlegplatform voor de sector en spreekbuis richting overheid. De andere activiteiten van de drie stichtingen beginnen ook steeds concreter vorm te krijgen. De stichtingen OVONED en PLUIMNED zijn eind 2014 door de overheid erkend als branche-organisatie, resp. voor de eiersector en de pluimveevleessector.

AVINED, OVONED en PLUIMNED pakken activiteiten op die de organisaties in de pluimveesector van belang vinden. Enkele daarvan zijn:

Jaarplan
Hier vindt u het jaarplan 2018.

De belangrijkste taken van AVINED in 2016 waren het beheer van de databases KIP (I&R), Antibiotica (CRA), Salmonella (KIPnet) en daarnaast diverse activiteiten rondom pluimveegezondheidzorg en

2015 was een opstartjaar voor AVINED en een gewenningsjaar voor de bedrijven. De bedrijven weten AVINED steeds beter te vinden voor hun vragen.

Het jaar 2014 was een overgangsjaar waarbij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) nog bestond en AVINED verder is ingericht na de oprichting eind 2013.