Over AVINED

De stichtingen AVINED, OVONED en PLUIMNED zijn eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP, NEPLUVI en ANEVEI om enkele activiteiten van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) voort te kunnen zetten. Het bestuur van deze stichtingen wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van AVINED. Sinds mei 2015 maakt de COBK (Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens) ook deel uit van het bestuur van AVINED. AVINED vervult daarnaast een rol als informatieverschaffer, overlegplatform voor de sector en spreekbuis richting overheid. De andere activiteiten van de drie stichtingen beginnen ook steeds concreter vorm te krijgen. De stichtingen OVONED en PLUIMNED zijn eind 2014 door de overheid erkend als branche-organisatie, resp. voor de eiersector en de pluimveevleessector.

AVINED, OVONED en PLUIMNED pakken activiteiten op die de organisaties in de pluimveesector van belang vinden. Enkele daarvan zijn:

Jaarplan
Hier vindt u het jaarplan 2019.

In het midden van Bulgarije is op een eendenbedrijf hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld. Ook heeft er een tweede uitbraak van HPAI H5N8 plaatsgevonden in Tsjechië.

De minister van LNV stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.

De OIE meldde op 10 februari 2020 een uitbraak van hoog pathogene aviaire Influenza H5N8 in het zuidwesten van Duitsland in de plaats Bretzfel in de deelstaat Baden-Württemberg.