Tarieven AVINED

Tarieven databanken

Na de opheffing van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) in 2014 is een aantal taken van het PPE overgenomen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). LNV heeft daarna voor een deel van deze taken AVINED aangewezen als 'Aangewezen Databank'.

De diensten van AVINED worden doorberekend per KIP-nummer. De hoogte van de tarieven is bepaald door de gemiddelde uitvoeringskosten voor een bepaald bedrijfstype per wettelijke taak. De tarieven zijn kostendekkend en worden jaarlijks zo scherp mogelijk vastgesteld door het bestuur van AVINED en goedgekeurd door LNV. Veel gestelde vragen over tarieven, vindt u hier.

AVINED beheert drie Aangewezen Databanken:

  • KIP voor de registratie van bedrijven en pluimveekoppels;
  • KIPnet voor laboratoriumuitslagen van salmonellaonderzoek;
  • CRA voor de voorschriften van medicijngebruik.

Tarieven Nationaal Plan Residuen

AVINED en de NVWA hebben afspraken gemaakt over de retributies voor het Nationaal Plan Residuen (NPR) voor de eiersector. In het verleden inde het Productschap deze retributie. De retributie wordt geïnd bij legpluimveehouders, pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten. Door de inning via AVINED wordt er een efficiëntievoordeel voor de sector bereikt. De sector heeft hierdoor ook een adviesrol. Veel gestelde vragen over de retributies voor het NPR vindt u hier.

Bestand Type bestand
Formulier beïndiging registratie pdf