Veterinair praktijkonderzoek

Thema:

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Projectcode:

-

Looptijd:

Jaarlijks

Bijdrage sectoren:

Reproductie vleessector, Legpluimveesector, Vleespluimvee, Kalkoensector, Eendensector

Financiering OB totaal (€):

-

Financieringsjaren:

2018, 2019, 2020

Projectleider:

Ruth Bouwstra

Projectpartners:

Gezondheidsdienst voor Dieren

Meer informatie:

-

 

Project doel
In opdracht van de pluimveesector voert Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) veterinair praktijkonderzoek uit in de pluimveesector. Veterinair onderzoek naar de gezondheid van pluimvee draagt bij aan een gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij. Tevens bieden deze onderzoeken concrete handvatten om dreigingen als AI, ILT en Coryza effectief tegen te gaan.

Het project
Veterinair Praktijkonderzoek wordt over drie sporen uitgezet:

  1. Ad hoc onderzoek: onderzoeksbudget dat bij actuele dierziekte-uitbraken of dreiging daarvan kan worden ingezet, zoals uitbraken met HPAI en NCD. Zo werd in 2019 ad hoc onderzoek uitgevoerd naar de ziekteverschijnselen van H3N1 bij pluimvee. Klik hier voor de onderzoeksresultaten.
  2. Praktisch advies: aanvullende diagnostiek voor ‘bekende endemische ziektes’ zoals ILT, IBV en Coryza. Zo is het mogelijk om o.a. verspreiding van deze ziektes en effectiviteit van vaccinatie in kaart te brengen. Daarnaast worden in de categorie ook onderzoeken uitgezet naar bekende aandoeningen/syndromen waarvan niet duidelijk is of ziekteverwekkers een rol spelen, zoals E.Coli, pootproblemen en vleeskuikenkwaliteit.
  3. Innovatie: lange termijn onderzoeken, de stip op de horizon, zoals E.Coli, dierenwelzijn en chronische stress en het Reovirus. Deze onderzoeken leiden tot nieuwe technieken, diagnostiekontwikkeling en preventiemethoden. Met als doel om pluimveegezondheid ook op de langere termijn te blijven verbeteren.

Status
De meeste veterinair praktijkonderzoeken zijn doorlopende onderzoeken. De onderzoeksresultaten worden gedeeld via de nieuwsbrief van AVINED. Wilt u meer weten over een specifiek veterinair onderzoek? Neem dan contact op met AVINED via info@avined.nl.

Sinds halverwege 2016 wordt de Nederlands leghennenhouderij geconfronteerd met pootverwondingen. Daarom is de pluimveesector op zoek gegaan naar de oorzaken en oplossingen.

E. coli is de meest gevonden bacterie bij pluimvee. Door het routinematig testen is het mogelijk om te achterhalen of de populatie van kwaadaardige E. coli’s verandert in Nederland.

Sinds meerdere jaren wordt subklinische necrotiserende enteritis (SNE) gezien bij leghennen. De aandoening is in de praktijk niet altijd makkelijk vast te stellen. In opdracht van de pluimveesector heeft GD daarom onderzoek gedaan naar de impact van deze aandoening bij leghennen.

Aan het thema Veterinair praktijkonderzoek zijn (nog) geen bestanden gekoppeld