Nieuws

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen

Doel: Het reduceren van het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van worminfecties bij leghennen.
Thema: Voedselveiligheid en volksgezondheid
Looptijd: Afhankelijk van toekenning
Bijdrage sectoren: Legpluimveesector
Financiering OB totaal(€): 135.000 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: WLR, WFSR, AviVet, Stichting AERES Groep, Stichting Louis Bolk Instituut, Provincie Gelderland, Agrifirm, Bio-NL B.V., Reudink B.V., Allicin Animal Care, Ropapharm, Jan Smit Kruidenelixer, Coöperatieve vereniging Bionext UA, AVINED en pakstations
Meer informatie:

 

Wormbesmettingen bij leghennen worden tot nu toe standaard bestreden met chemische middelen. Chemische middelen hebben echter een negatief effect op vrij levende wormen en dus op het bodemleven, persisteren in het milieu en bedreigen de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alternatieven zijn tot nu toe onbekend of onvoldoende onderzocht in de praktijk. Ook de monitoring van wormbesmettingen staat nog in de kinderschoenen. Dit project heeft tot doel om het gebruik van chemische middelen substantieel te verminderen.

Aanpak

Vanuit een brede samenwerking tussen onderzoek en praktijk worden de werkpakketten van dit project momenteel uitgewerkt.

Status

De opzet van dit project wordt momenteel verder uitgewerkt. Naar verwachting zal het project in 2022 van start gaan.