Nieuws

Onderzoeksagenda 2021 gepubliceerd

De Onderzoeksagenda 2021 is gepubliceerd. Ondernemers kunnen zelf ook kennisvragen indienen via onze website.

Project RENEW gestart

Multidisciplinair onderzoek gestart om voedselverspilling bij food service en retail hoogwaardig te benutten voor duurzaam veevoer

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen

Doel: Het reduceren van het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van worminfecties bij leghennen.
Thema: Voedselveiligheid en volksgezondheid
Looptijd: Afhankelijk van toekenning
Bijdrage sectoren: Legpluimveesector
Financiering OB totaal(€): 135.000 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: WLR, WFSR, AviVet, Stichting AERES Groep, Stichting Louis Bolk Instituut, Provincie Gelderland, Agrifirm, Bio-NL B.V., Reudink B.V., Allicin Animal Care, Ropapharm, Jan Smit Kruidenelixer, Coöperatieve vereniging Bionext UA, AVINED en pakstations
Meer informatie:

 

Wormbesmettingen bij leghennen worden tot nu toe standaard bestreden met chemische middelen. Chemische middelen hebben echter een negatief effect op vrij levende wormen en dus op het bodemleven, persisteren in het milieu en bedreigen de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alternatieven zijn tot nu toe onbekend of onvoldoende onderzocht in de praktijk. Ook de monitoring van wormbesmettingen staat nog in de kinderschoenen. Dit project heeft tot doel om het gebruik van chemische middelen substantieel te verminderen.

Aanpak

Vanuit een brede samenwerking tussen onderzoek en praktijk worden de werkpakketten van dit project momenteel uitgewerkt.

Status

De opzet van dit project wordt momenteel verder uitgewerkt. Naar verwachting zal het project in 2022 van start gaan.