Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Uden

14 november 2022

Met ingang van zondag 13 november is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Uden weer mogelijk. Zie hieronder alle afvoermogelijkheden voor dit gebied.

  • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit beperkingsgebied is met ingang van 13 november 2022 toegestaan. Klik hier voor de aanwijzingen. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen aangewezen voor dit beperkingsgebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in een beperkingsgebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf heden. De aanwijzingen vindt u hier.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

  • Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen.
  • Let op: voor de overlappende gebieden telt de intrekkingsdatum van het beperkingsgebied alleen voor het deel dat geen overlap heeft met nieuwere beperkingsgebieden.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data:

Beperkingsgebied Intrekkingsdatum
Bodegraven 12-11-2022  
Nieuwleusen 14-11-2022  
Blija III 15-11-2022  
Ospel 16-11-2022  
Heythuysen 24-11-2022  
Lunteren XII 21-11-2022  
Hedel II 24-11-2022  
Hoogstraten I (BE) Volgt spoedig  
Neerkant 28-11-2022  
Hoogstraten II (BE) 29-11-2022  
Oudwoude 01-12-2022  
Ospel II 02-12-2022  
Uden Volgt spoedig  
Zegveld Volgt spoedig  

Beperkingsgebied ingesteld i.v.m. vogelgriepuitbraak in Rees (Duitsland)

In Rees (Duitsland) is een uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf ligt dicht bij de Nederlandse grens, waardoor het beperkingsgebied zich ook voor een deel in Nederland bevindt. Het ministerie van LNV heeft op 04-11-2022 het Nederlandse deel van het beperkingsgebied vastgesteld. Het gebied staat op de RVO dierziektenviewer. In het Nederlandse deel van het beperkingsgebied liggen geen pluimveebedrijven.