Nieuws

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Formaline onder de Europese loep

Over de (europese) zoektocht naar alternatieven voor Formaline en ons standpunt met betrekking tot dit desinfectiemiddel.

Hoe vaak maakt u gebruik van de douche?

Over het belang van douchen en de (eventuele overgangstermijn naar een) doorloop-douche

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Afvoermogelijkheden Daarle en Vriezenveen (I en II) – 20 september 2022

20 september 2022

Afvoermogelijkheden Daarle en Vriezenveen (I en II)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Daarle en Vriezenveen (I en II) weer mogelijk. Zie hieronder alle afvoermogelijkheden voor deze gebieden.

  • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit deze beperkingsgebieden zijn met ingang vanaf heden toegestaan. De aanwijzingen vindt u hier. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers. Voor legbedrijven in het 3 km-gebied geldt een individuele aanwijzing.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen aangewezen voor dit beperkingsgebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in een beperkingsgebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf heden. De aanwijzingen vindt u hier.

Terugkijken webinar: Vogelgriep in Nederland

Pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders verzamelden zich afgelopen woensdag digitaal om deel te nemen aan het webinar ‘Vogelgriep in Nederland: Update en bioveiligheidstips’. De sprekers gingen in op de actuele situatie, vaccinatie en in het bijzonder: bioveiligheid. AVINED en GD organiseerden samen het webinar. Verder sloten sprekers aan van Wageningen Bioveterinary Research en het ministerie van LNV.

Heeft u het webinar gemist? Op de website van de GD kunt u een korte samenvatting van het webinar vinden. Daarnaast kun u via onderstaande knop het webinar helemaal terug kijken.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden

  • Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen.
  • Let op: voor de overlappende gebieden telt de intrekkingsdatum van het beperkingsgebied alleen voor het (kleine) deel dat geen overlap heeft met andere beperkingsgebieden.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data:

Beperkingsgebied Intrekkingsdatum
Abbekerk 24-09-2022
Spijkenisse 25-09-2022
Ter Aar 27-09-2022
Bunschoten 02-10-2022
Blija II 04-10-2022
Barneveld III 03-10-2022
Ried 04-10-2022
Hebelermeer (DE) Volgt spoedig
Wieringerwerf 8-10-2022
Barneveld IV 7-10-2022
Laar (DE) Volgt spoedig
De Krim 9-10-2022
Twist (DE) Volgt spoedig
Daarle 17-10-2022
Zuid-Scharwoude 17-10-2022
Vriezenveen 17-10-2022
Tjerkgaast 18-10-2022
Vriezenveen II 17-10-2022
Schuinesloot 19-10-2022

Regio 10 ingetrokken

Per 17 september is regio 10 (Gelderse Vallei Zuid) ingetrokken. Dit betekent dat de extra maatregelen die in het gebied golden zijn ingetrokken.

  • Naast het landelijke bezoekersverbod (pluimveestallen en aanverwante gebouwen) dat nog steeds van kracht is, gold in regio 10 een aanvullend bezoekersverbod voor inrichtingen met commerciële vogels. Deze maatregel in regio 10 is komen te vervallen.
  • Verder gold in regio 10 een vervoersverbod van risicovogels. Dit verbod is komen te vervallen. Let op! In de beperkingsgebieden rond HPAI uitbraken (ook in regio 10) gelden nog altijd de bestaande vervoersbeperkingen.