Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Afvoermogelijkheden, intrekkingsdata en doorvoer Noord Nederland (11 oktober 2022)

12 oktober 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Afvoermogelijkheden beperkingsgebieden Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer
  • Intrekkingsdata beperkingsgebieden
  • Doorvoer door noordelijke provincies via N-wegen mogelijk.

Afvoermogelijkheden Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer weer mogelijk. Zie hieronder alle afvoermogelijkheden voor deze gebieden.

  • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit beperkingsgebied is met ingang van heden toegestaan. Klik op de plaatsnaam voor de aanwijzingen van Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers. Voor legbedrijven in het 3 km-gebied geldt een individuele aanwijzing.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen aangewezen voor dit beperkingsgebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in een beperkingsgebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf heden. De aanwijzingen vindt u hier.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

  • Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen.
  • Let op: voor overlappende beperkingsgebieden telt de intrekkingsdatum van het beperkingsgebied alleen voor het deel dat geen overlap heeft met nieuwere beperkingsgebieden.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data:

Beperkingsgebied Intrekkingsdatum
Twist (DE) 13-10-2022
Daarle 17-10-2022
Zuid-Scharwoude 17-10-2022
Vriezenveen 17-10-2022
Tjerkgaast 18-10-2022
Vriezenveen II 17-10-2022
Schuinesloot 19-10-2022
Oldekerk 20-10-2022
Geesteren Volgt spoedig
Bocholt II (BE) 22-10-2022
Sint Laureins (BE) 22-10-2022
Nieuw Weerdinge 29-10-2022
Sint Laureins II (BE) Volgt spoedig
Wildervank 31-10-2022
Zuidwolde 31-10-2022
Klarenbeek 02-11-2022
Sint Laureins III (BE) Volgt spoedig
Kiel-Windeweer 06-11-2022
Wildervank II 06-11-2022
Wouterswoude 08-11-2022
Tiel 08-11-2022
Wildervank III 08-11-2022

Doorvoer door noordelijke provincies via N-wegen mogelijk

Door de aaneengesloten beperkingsgebieden in de noordelijk provincies is het noorden van Nederland nu gedeeltelijk afgesloten voor afvoer van dieren en dierlijke producten naar de rest van Nederland. Tot nu toe was namelijk doorvoer door beperkingsgebieden alleen toegestaan via snelwegen. Er zijn geen snelwegen die door de beperkingsgebieden van noord naar zuid gaan. Door in het noorden N-wegen te gebruiken, kan hieraan ontkomen worden. De NVWA heeft gemeld dat het daarom in de noordelijke provincies is toegestaan om N-wegen door beperkingszones te gebruiken voor doorvoer van levend pluimvee en dierlijke producten van pluimvee. Van vervoerders die van deze wegen gebruik maken wordt verwacht dat ze de N-wegen gebruiken die zo kort mogelijk door beperkingszones gaan en waarbij pluimveehouderijen zo veel mogelijk vermeden worden.