Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Afvoermogelijkheden, intrekkingsdata en doorvoer Noord Nederland (11 oktober 2022)

12 oktober 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Afvoermogelijkheden beperkingsgebieden Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer
  • Intrekkingsdata beperkingsgebieden
  • Doorvoer door noordelijke provincies via N-wegen mogelijk.

Afvoermogelijkheden Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer weer mogelijk. Zie hieronder alle afvoermogelijkheden voor deze gebieden.

  • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit beperkingsgebied is met ingang van heden toegestaan. Klik op de plaatsnaam voor de aanwijzingen van Wildervank (I, II en III) en Kiel-Windeweer. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers. Voor legbedrijven in het 3 km-gebied geldt een individuele aanwijzing.
  • Afvoer vleeskuikens: de NVWA heeft slachterijen aangewezen voor dit beperkingsgebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in een beperkingsgebied met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
  • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf heden. De aanwijzingen vindt u hier.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

  • Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen.
  • Let op: voor overlappende beperkingsgebieden telt de intrekkingsdatum van het beperkingsgebied alleen voor het deel dat geen overlap heeft met nieuwere beperkingsgebieden.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data:

Beperkingsgebied Intrekkingsdatum
Twist (DE) 13-10-2022
Daarle 17-10-2022
Zuid-Scharwoude 17-10-2022
Vriezenveen 17-10-2022
Tjerkgaast 18-10-2022
Vriezenveen II 17-10-2022
Schuinesloot 19-10-2022
Oldekerk 20-10-2022
Geesteren Volgt spoedig
Bocholt II (BE) 22-10-2022
Sint Laureins (BE) 22-10-2022
Nieuw Weerdinge 29-10-2022
Sint Laureins II (BE) Volgt spoedig
Wildervank 31-10-2022
Zuidwolde 31-10-2022
Klarenbeek 02-11-2022
Sint Laureins III (BE) Volgt spoedig
Kiel-Windeweer 06-11-2022
Wildervank II 06-11-2022
Wouterswoude 08-11-2022
Tiel 08-11-2022
Wildervank III 08-11-2022

Doorvoer door noordelijke provincies via N-wegen mogelijk

Door de aaneengesloten beperkingsgebieden in de noordelijk provincies is het noorden van Nederland nu gedeeltelijk afgesloten voor afvoer van dieren en dierlijke producten naar de rest van Nederland. Tot nu toe was namelijk doorvoer door beperkingsgebieden alleen toegestaan via snelwegen. Er zijn geen snelwegen die door de beperkingsgebieden van noord naar zuid gaan. Door in het noorden N-wegen te gebruiken, kan hieraan ontkomen worden. De NVWA heeft gemeld dat het daarom in de noordelijke provincies is toegestaan om N-wegen door beperkingszones te gebruiken voor doorvoer van levend pluimvee en dierlijke producten van pluimvee. Van vervoerders die van deze wegen gebruik maken wordt verwacht dat ze de N-wegen gebruiken die zo kort mogelijk door beperkingszones gaan en waarbij pluimveehouderijen zo veel mogelijk vermeden worden.