Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Annual plan and participants’ contribution 2022 IKB Kip

24 december 2021

The IKB Kip 2022 annual plan has been approved by the IKB Kip Central Board of Experts (‘Centraal College van Deskundigen’ – CCvD) and adopted by the board.

The underlying purpose of IKB Kip is to strengthen the license to produce of participating companies active in the poultry supply chain, in and outside the Netherlands. This involves building and maintaining the trust of market parties and society in IKB Kip and the companies that participate in the scheme. The focus areas for 2022 include the following aspects:

  1. Enhancing the added value of IKB Kip using the pay-off ‘IKB Kip, chicken from an assured source’;
  2. Benchmarking the effectiveness of IKB KIP; are we achieving our goals?
  3. Further harmonisation within the chain;
  4. Attention for even better communication and promotion.

These activities are funded by the IKB Kip participants’ contributions. Please see the 2022 rates below. More information about the annual plan and the contribution is given here.

Description Rates in 2022
Primary company € 265
Hatchery, abattoir or cutting plant € 750
Multisite € 2,500 plus €30 per sub location