Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Biedt maternale immuniteit bescherming tegen de nieuwe Gumboro-veldstam?

6 juli 2021

Vanaf eind jaren ‘80 komt de zeer schadelijke Gumboro-veldstam (vvIBDV DV86) voor in Nederland. Na infectie leidt dit virus tot verminderde weerstand en hoge sterfte. Sinds 2017 worden er nieuwe Gumboro-stammen (98,1% DV86) gevonden. Deze stammen domineren zelfs over de genetisch verschillende klassieke stammen. De nieuwe stammen zijn op tientallen pluimveebedrijven (vleeskuikens en opfok leg) aangetoond, verspreid over het land. De stammen zijn inmiddels ook in Duitsland, Zweden, Noorwegen en Ierland opgedoken. In opdracht van de pluimveesector onderzocht Royal GD in 2019 het ziekteverwekkende vermogen van de nieuwe stammen. Er bleek geen sterfte op te treden onder gecontroleerde omstandigheden, maar wél forse schade aan de bursas. De vraag die nog niet was beantwoord: bieden maternale antilichamen bescherming tegen deze veldstam?

Gumborostammen breken door maternale immuniteit heen

De Gumboro-stammen waren in dit onderzoek in staat om door de maternale immuniteit heen te breken. Zowel de klassieke Gumboro-veldstam als de nieuwe Gumboro-veldstam veroorzaakten een infectie bij de kuikens. Dit betekent dat de doorbraaktiter hoger lag dan de hoeveelheid antilichamen die werden gemeten in deze studie. Allebei de Gumboro-veldstammen zijn in staat om bursalaesies te veroorzaken bij een antilichaamtiter van meer dan 1.000. Dit wil zeggen dat het veldvirus enkele dagen eerder aan kan slaan dan sterke Gumboro-vaccins.

Tips voor bescherming

Voor een goede bescherming tegen Gumboro-veldstammen adviseert GD goede reiniging en desinfectie van de stal en kuikens met hoge antilichaamtiters. Wees ervan bewust dat een vaccin pas enkele dagen later kan aanslaan dan het veldvirus. Wil je deze kans verkleinen? Pak dan een sterker vaccin.

In geval van een verhoogd risico adviseert GD het gebruik van een sterker vaccin en vaccinatie op basis van enttijdstipbepaling. De doorbraaktiter van een sterk Gumboro-vaccin ligt rond de 500. Er is sprake van een verhoogd risico wanneer er een Gumboro-veldvirus op het bedrijf is aangetroffen, bijvoorbeeld in een eerdere ronde. Ook wanneer er veldvirus is aangetroffen bij bedrijven in de buurt geldt een verhoogd risico.

 Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector.