Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Hoe schadelijk is de nieuwe Gumboro-veldstam?

22 april 2020

Vanaf eind jaren ‘80 komt de zeer schadelijke Gumboro-veldstam (vvIBDV DV86) voor in Nederland.  Na infectie leidt dit virus tot verminderde weerstand en hoge sterfte. Sinds een aantal jaar is er nieuwe stam ontstaan door genetische veranderingen. Hoe schadelijk is deze nieuwe stam voor kuikens?

Sinds 2016 zijn er genetische veranderingen opgetreden in de bekende Gumboro-veldstam (vvIBDV DV86). De nieuwe stam is in 2019 op 37 bedrijven aangetroffen en vertoont veel genetische overeenkomsten (98,1%) met de oude veldstam. De getroffen bedrijven zijn verspreid over het hele land. De koppels waarin de veranderde stam is aangetroffen, vertoonden wisselende beelden in het veld. De meest genoemde klachten zijn: verhoogde uitval, natte stallen, verminderde groei en tegenvallende technische resultaten. Na vragen uit de pluimveesector voerde GD onderzoek uit naar de schade die deze nieuwe stam veroorzaakt. Dit onderzoek is gefinancierd door de pluimveesector, via de onderzoeksbijdrage van 2019.

Geen sterfte onder gecontroleerde omstandigheden

Voor het onderzoek zijn SPF-opfokleghennen en SPF-vleeskuikens op 14 dagen oud geïnfecteerd. Het onderzoek is onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd. Gedurende 21 dagen zijn de dieren gevolgd waarbij zichtbare symptomen nauwkeurig zijn bijgehouden. Samengevat zijn dit de resultaten:

  • geen sterfte bij SPF-opfokleghennen en SPF-vleeskuikens;
  • opfokhennen enkele dagen kouwelijk en niet fit;
  • geen ziekteverschijnselen waargenomen bij vleeskuikens;
  • bij sectie: ernstige en langdurige schade aan de bursa’s duidelijk zichtbaar, bij zowel de opfokhennen als de vleeskuikens

Kortom, er treedt geen sterfte op bij SPF-opfokleghennen en SPF-vleeskuikens van 14 dagen oud onder geconditioneerde omstandigheden. De langdurige en ernstige schade aan de bursa’s duidt mogelijk wel op een verminderde weestand van de kuikens. Deze resultaten sluiten aan bij de signalen uit het veld: wel klachten, maar niet het klassieke Gumboro-beeld met hoge sterfte.

Vervolgonderzoek: maternale immuniteit

Het is onduidelijk of maternale antilichamen voldoende bescherming bieden tegen de nieuwe Gumboro-veldstam. Als blijkt dat de nieuwe veldstam sneller door de maternale antilichamen heen breekt, heeft dit consequenties. Een lagere bescherming door de maternale afweerstoffen betekent namelijk dat veldinfecties op jongere leeftijd kunnen plaatsvinden. Dit verhoogt het risico op een verminderde weerstand. Dit onderzoek wordt eind 2020 afgerond.

 

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage. Meet weten over Gumboro? Bekijk dan de webpagina van GD.