Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

2 december 2022

Als pluimveehouder bent u veel bezig met het verbeteren en bijhouden van de bioveiligheid op uw bedrijf. Hieronder valt ook het reinigen en ontsmetten van uw drinkwaterleidingen. Wij vinden het net als u erg belangrijk dat dit goed en veilig gebeurt.

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

 1. Zet eens op een rij welke middelen u inzet/ingezet worden op uw drinkwaterleidingen;
 2. Als u een externe partij inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen, geef dan nadrukkelijk aan dat u de naam van de gebruikte middelen, de dosering en de manier van toepassen wilt weten. Staat er op het middel een claim of heeft het middel een organismen dodende, afwerende of voorkomende werking, controleer:* of het middel in de Ctgb databank staat. Is dit niet het geval geef dit product dan door via het meldpunt IKB. Dit kan anoniem. Wij zullen contact opnemen met de producent over de foutieve claim op bijvoorbeeld het product of de website.

  * of u het middel inzet, zoals is toegestaan door het Ctgb. Bij de desinfectie van drinkwaterleidingen wordt onderscheid gemaakt tussen twee toepassingen:

  • PT04 – voor desinfectie van drinkwaterleidingen in de leegstand
  • PT05 – voor desinfectie van het drinkwater
  • Alleen producten met een PT05-toelating kunnen gebruikt worden voor de desinfectie van drinkwater met dieren aanwezig in de stal.
 3. Lees altijd de bijsluiter van de middelen en zet de middelen in conform bijsluiter.
 4. Lees de brochure ‘Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij’. Op pagina 32/33 vindt u nadere uitleg over reinigen en desinfectie van drinkwaterleidingen.

Komt u er niet uit met bijvoorbeeld bepaalde claims op middelen, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt IKB. Bij twijfel, het middel niet (laten) gebruiken.

Voor hulp bij het raadplegen van de Ctgb databank
Meldpunt IKB
Meer weten over reinigingsmiddelen