Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

2 december 2022

Als pluimveehouder bent u veel bezig met het verbeteren en bijhouden van de bioveiligheid op uw bedrijf. Hieronder valt ook het reinigen en ontsmetten van uw drinkwaterleidingen. Wij vinden het net als u erg belangrijk dat dit goed en veilig gebeurt.

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

 1. Zet eens op een rij welke middelen u inzet/ingezet worden op uw drinkwaterleidingen;
 2. Als u een externe partij inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen, geef dan nadrukkelijk aan dat u de naam van de gebruikte middelen, de dosering en de manier van toepassen wilt weten. Staat er op het middel een claim of heeft het middel een organismen dodende, afwerende of voorkomende werking, controleer:* of het middel in de Ctgb databank staat. Is dit niet het geval geef dit product dan door via het meldpunt IKB. Dit kan anoniem. Wij zullen contact opnemen met de producent over de foutieve claim op bijvoorbeeld het product of de website.

  * of u het middel inzet, zoals is toegestaan door het Ctgb. Bij de desinfectie van drinkwaterleidingen wordt onderscheid gemaakt tussen twee toepassingen:

  • PT04 – voor desinfectie van drinkwaterleidingen in de leegstand
  • PT05 – voor desinfectie van het drinkwater
  • Alleen producten met een PT05-toelating kunnen gebruikt worden voor de desinfectie van drinkwater met dieren aanwezig in de stal.
 3. Lees altijd de bijsluiter van de middelen en zet de middelen in conform bijsluiter.
 4. Lees de brochure ‘Reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij’. Op pagina 32/33 vindt u nadere uitleg over reinigen en desinfectie van drinkwaterleidingen.

Komt u er niet uit met bijvoorbeeld bepaalde claims op middelen, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt IKB. Bij twijfel, het middel niet (laten) gebruiken.

Voor hulp bij het raadplegen van de Ctgb databank
Meldpunt IKB
Meer weten over reinigingsmiddelen