Nieuws

Wijzigingen monitoring pluimveeziekten op pluimveebedrijven

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Hierbij zijn ook enige kleine wijzigingen in de monitoring van pluimveeziekten op pluimveebedrijven.

Nieuwe diergezondheidsregelgeving van kracht

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Diergezondheid is van internationaal belang. Daarom heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren gewerkt aan een verbetering en bundeling van huidige Europese regels.

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

16 april 2021

Infectieuze laryngotracheitis (ILT) is een besmettelijke en schadelijke luchtwegaandoening bij kippen. Vaccinatie is een belangrijk middel om het aantal uitbraken te beperken. Daarom is het in Nederland gebruikelijk om alle kippen behalve vleeskuikens hiervoor te vaccineren. De vleeskuikensector is echter de afgelopen jaren wel geconfronteerd met ILT-uitbraken. Vandaar dat GD in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens heeft onderzocht.

Uit de monitoringsgegevens blijkt dat ILT-uitbraken bij vleeskuikens voornamelijk optreden aan het einde van de mestperiode. Om deze reden is het onderzoek uitgevoerd op latere leeftijd. Er is gekeken naar de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT vaccins tegen een infectie met Wildtype ILT-virus uit 2018. Dit zijn de twee vaccins die onderzocht zijn: een levend (CEO) vaccin en een recombinant HVT-ILT.

ILT-vaccins effectief bij vleeskuikens

Goed nieuws: uit het onderzoek bleek dat beide vaccins zorgden voor een significante verlaging van:

  • de hoeveelheid zichtbare verschijnselen;
  • de schade aan de luchtpijp;
  • de uitscheiding van het ILT-virus.

Beide vaccins dragen daardoor bij aan het verlagen van de infectiedruk op het bedrijf, en daarmee op de omgeving. Beide vaccinaties kunnen dus gebruikt worden tijdens een regionale ILT-uitbraak waarbij vleeskuikens betrokken zijn. Dit zou een aanvulling zijn op de bestaande adviezen, zoals goede hygiënemaatregelen en in het geval van levende vaccinatie; oogdruppel vaccinatie en twee maal vaccineren .

Vaccinatiereactie en uitscheiding bij levend vaccin

In dit onderzoek gaf het levend (CEO) vaccin aanleiding tot een vaccinatiereactie en vond er uitscheiding van de vaccinstam plaats. In de stal kan een vaccinatiereactie in de aanwezigheid van andere pathogenen (E. coli, IB) schadelijk zijn. Dit aspect dient bij de keuze van vaccin meegewogen te worden. De blijvende uitscheiding van de vaccinstam kan spreiden naar ongevaccineerde koppels. Het vaccinvirus gaat over van het ene dier op het andere, waardoor het risico bestaat dat het (vaccin-)virus een groter ziekteverwekkend vermogen kan verkrijgen. Dit risico is bij vleeskuikens hoger dan bij opfokhennen, omdat vleeskuikens in de regel niet gevaccineerd worden tegen ILT.

 Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector.

Meer veterinaire praktijkonderzoeken ILT-onderzoek 2019 Meer over ILT (GD)