Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

16 april 2021

Infectieuze laryngotracheitis (ILT) is een besmettelijke en schadelijke luchtwegaandoening bij kippen. Vaccinatie is een belangrijk middel om het aantal uitbraken te beperken. Daarom is het in Nederland gebruikelijk om alle kippen behalve vleeskuikens hiervoor te vaccineren. De vleeskuikensector is echter de afgelopen jaren wel geconfronteerd met ILT-uitbraken. Vandaar dat GD in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens heeft onderzocht.

Uit de monitoringsgegevens blijkt dat ILT-uitbraken bij vleeskuikens voornamelijk optreden aan het einde van de mestperiode. Om deze reden is het onderzoek uitgevoerd op latere leeftijd. Er is gekeken naar de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT vaccins tegen een infectie met Wildtype ILT-virus uit 2018. Dit zijn de twee vaccins die onderzocht zijn: een levend (CEO) vaccin en een recombinant HVT-ILT.

ILT-vaccins effectief bij vleeskuikens

Goed nieuws: uit het onderzoek bleek dat beide vaccins zorgden voor een significante verlaging van:

  • de hoeveelheid zichtbare verschijnselen;
  • de schade aan de luchtpijp;
  • de uitscheiding van het ILT-virus.

Beide vaccins dragen daardoor bij aan het verlagen van de infectiedruk op het bedrijf, en daarmee op de omgeving. Beide vaccinaties kunnen dus gebruikt worden tijdens een regionale ILT-uitbraak waarbij vleeskuikens betrokken zijn. Dit zou een aanvulling zijn op de bestaande adviezen, zoals goede hygiënemaatregelen en in het geval van levende vaccinatie; oogdruppel vaccinatie en twee maal vaccineren .

Vaccinatiereactie en uitscheiding bij levend vaccin

In dit onderzoek gaf het levend (CEO) vaccin aanleiding tot een vaccinatiereactie en vond er uitscheiding van de vaccinstam plaats. In de stal kan een vaccinatiereactie in de aanwezigheid van andere pathogenen (E. coli, IB) schadelijk zijn. Dit aspect dient bij de keuze van vaccin meegewogen te worden. De blijvende uitscheiding van de vaccinstam kan spreiden naar ongevaccineerde koppels. Het vaccinvirus gaat over van het ene dier op het andere, waardoor het risico bestaat dat het (vaccin-)virus een groter ziekteverwekkend vermogen kan verkrijgen. Dit risico is bij vleeskuikens hoger dan bij opfokhennen, omdat vleeskuikens in de regel niet gevaccineerd worden tegen ILT.

 Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector.

Meer veterinaire praktijkonderzoeken ILT-onderzoek 2019 Meer over ILT (GD)