Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

16 april 2021

Infectieuze laryngotracheitis (ILT) is een besmettelijke en schadelijke luchtwegaandoening bij kippen. Vaccinatie is een belangrijk middel om het aantal uitbraken te beperken. Daarom is het in Nederland gebruikelijk om alle kippen behalve vleeskuikens hiervoor te vaccineren. De vleeskuikensector is echter de afgelopen jaren wel geconfronteerd met ILT-uitbraken. Vandaar dat GD in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens heeft onderzocht.

Uit de monitoringsgegevens blijkt dat ILT-uitbraken bij vleeskuikens voornamelijk optreden aan het einde van de mestperiode. Om deze reden is het onderzoek uitgevoerd op latere leeftijd. Er is gekeken naar de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT vaccins tegen een infectie met Wildtype ILT-virus uit 2018. Dit zijn de twee vaccins die onderzocht zijn: een levend (CEO) vaccin en een recombinant HVT-ILT.

ILT-vaccins effectief bij vleeskuikens

Goed nieuws: uit het onderzoek bleek dat beide vaccins zorgden voor een significante verlaging van:

  • de hoeveelheid zichtbare verschijnselen;
  • de schade aan de luchtpijp;
  • de uitscheiding van het ILT-virus.

Beide vaccins dragen daardoor bij aan het verlagen van de infectiedruk op het bedrijf, en daarmee op de omgeving. Beide vaccinaties kunnen dus gebruikt worden tijdens een regionale ILT-uitbraak waarbij vleeskuikens betrokken zijn. Dit zou een aanvulling zijn op de bestaande adviezen, zoals goede hygiënemaatregelen en in het geval van levende vaccinatie; oogdruppel vaccinatie en twee maal vaccineren .

Vaccinatiereactie en uitscheiding bij levend vaccin

In dit onderzoek gaf het levend (CEO) vaccin aanleiding tot een vaccinatiereactie en vond er uitscheiding van de vaccinstam plaats. In de stal kan een vaccinatiereactie in de aanwezigheid van andere pathogenen (E. coli, IB) schadelijk zijn. Dit aspect dient bij de keuze van vaccin meegewogen te worden. De blijvende uitscheiding van de vaccinstam kan spreiden naar ongevaccineerde koppels. Het vaccinvirus gaat over van het ene dier op het andere, waardoor het risico bestaat dat het (vaccin-)virus een groter ziekteverwekkend vermogen kan verkrijgen. Dit risico is bij vleeskuikens hoger dan bij opfokhennen, omdat vleeskuikens in de regel niet gevaccineerd worden tegen ILT.

 Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector.

Meer veterinaire praktijkonderzoeken ILT-onderzoek 2019 Meer over ILT (GD)