Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Geef tijdig uw Salmonella uitslag en I&R gegevens door

21 december 2020

In de certificatiecriteria van IKB Kip zijn een aantal wettelijke verplichtingen opgenomen. Als u hier niet aan voldoet, loopt u het risico op een boete van de NVWA en afkeur van het voorschrift tijdens de jaarlijkse IKB controle. Wij vragen uw aandacht voor de volgende aspecten:

Salmonella;

Een goede registratie van Salmonella uitslagen maakt het mogelijk om ontwikkelingen vroegtijdig in kaart te brengen. Dit helpt om verspreiding van Salmonella binnen de sector te beperken.

Het is belangrijk dat uitslagen zo spoedig mogelijk in de Salmonella databank (KIPnet) komen. Geef daarom uw laboratorium de standaardopdracht om dit te doen. Daarbij is het belangrijk dat u uw laboratorium van de juiste informatie voorziet. Op deze webpagina vindt u rechts onderaan een voorbeeld van een inzendformulier. U kunt via MijnAVINED altijd zien welke uitslagen al zijn ingelezen. Mist u uitslagen? Neem dan contact op met uw laboratorium.

I&R;

Goede I&R is belangrijk, het zorgt tijdens bijvoorbeeld een vogelgriepuitbraak voor een snel overzicht van welke bedrijven en dieren in de buurt van een getroffen bedrijf liggen. Op deze wijze kunnen we snel actie ondernemen en de gevolgen van de uitbraak zoveel mogelijk beperken.

Registreer de gegevens van alle verplaatsingen binnen vijf werkdagen in MijnAVINED, gerekend vanaf de dag nadat de verplaatsing plaatsvond. Spreek af wie de meldingen doet om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen. Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met onze helpdesk via info@mijnavined.nl of 088-998 43 40 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).