Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Geef tijdig uw Salmonella uitslag en I&R gegevens door

21 december 2020

In de certificatiecriteria van IKB Kip zijn een aantal wettelijke verplichtingen opgenomen. Als u hier niet aan voldoet, loopt u het risico op een boete van de NVWA en afkeur van het voorschrift tijdens de jaarlijkse IKB controle. Wij vragen uw aandacht voor de volgende aspecten:

Salmonella;

Een goede registratie van Salmonella uitslagen maakt het mogelijk om ontwikkelingen vroegtijdig in kaart te brengen. Dit helpt om verspreiding van Salmonella binnen de sector te beperken.

Het is belangrijk dat uitslagen zo spoedig mogelijk in de Salmonella databank (KIPnet) komen. Geef daarom uw laboratorium de standaardopdracht om dit te doen. Daarbij is het belangrijk dat u uw laboratorium van de juiste informatie voorziet. Op deze webpagina vindt u rechts onderaan een voorbeeld van een inzendformulier. U kunt via MijnAVINED altijd zien welke uitslagen al zijn ingelezen. Mist u uitslagen? Neem dan contact op met uw laboratorium.

I&R;

Goede I&R is belangrijk, het zorgt tijdens bijvoorbeeld een vogelgriepuitbraak voor een snel overzicht van welke bedrijven en dieren in de buurt van een getroffen bedrijf liggen. Op deze wijze kunnen we snel actie ondernemen en de gevolgen van de uitbraak zoveel mogelijk beperken.

Registreer de gegevens van alle verplaatsingen binnen vijf werkdagen in MijnAVINED, gerekend vanaf de dag nadat de verplaatsing plaatsvond. Spreek af wie de meldingen doet om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen. Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met onze helpdesk via info@mijnavined.nl of 088-998 43 40 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).