Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Geef tijdig uw Salmonella uitslag en I&R gegevens door

21 december 2020

In de certificatiecriteria van IKB Kip zijn een aantal wettelijke verplichtingen opgenomen. Als u hier niet aan voldoet, loopt u het risico op een boete van de NVWA en afkeur van het voorschrift tijdens de jaarlijkse IKB controle. Wij vragen uw aandacht voor de volgende aspecten:

Salmonella;

Een goede registratie van Salmonella uitslagen maakt het mogelijk om ontwikkelingen vroegtijdig in kaart te brengen. Dit helpt om verspreiding van Salmonella binnen de sector te beperken.

Het is belangrijk dat uitslagen zo spoedig mogelijk in de Salmonella databank (KIPnet) komen. Geef daarom uw laboratorium de standaardopdracht om dit te doen. Daarbij is het belangrijk dat u uw laboratorium van de juiste informatie voorziet. Op deze webpagina vindt u rechts onderaan een voorbeeld van een inzendformulier. U kunt via MijnAVINED altijd zien welke uitslagen al zijn ingelezen. Mist u uitslagen? Neem dan contact op met uw laboratorium.

I&R;

Goede I&R is belangrijk, het zorgt tijdens bijvoorbeeld een vogelgriepuitbraak voor een snel overzicht van welke bedrijven en dieren in de buurt van een getroffen bedrijf liggen. Op deze wijze kunnen we snel actie ondernemen en de gevolgen van de uitbraak zoveel mogelijk beperken.

Registreer de gegevens van alle verplaatsingen binnen vijf werkdagen in MijnAVINED, gerekend vanaf de dag nadat de verplaatsing plaatsvond. Spreek af wie de meldingen doet om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen. Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met onze helpdesk via info@mijnavined.nl of 088-998 43 40 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).