Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Inventariserend onderzoek naar de ziekte van Marek spoort op dit moment niet aan tot extra bestrijdingsmaatregelen

4 maart 2020

Het virus van de ziekte van Marek is een van de meest hardnekkige virussen bij pluimvee. Om zicht te krijgen op een mogelijke Marek virus bij traag groeiende vleeskuikens is er een inventariserend onderzoek verricht. De onderzochte koppels vertoonden geen verschijnselen van de ziekte van Marek. Het virus van de Marekse ziekte is ook niet aangetoond. Het onderzoek spoort dus op dit moment niet aan tot extra bestrijdingsmaatregelen.

Het aandeel traag groeiende vleeskuikens neemt toe in Nederland. Om te zien of Marekse ziekte een probleem bij traag groeiende vleeskuikens zou kunnen zijn, is een inventariserend onderzoek verricht naar infecties met het virus van de ziekte van Marek en ziekteverschijnselen hiervan. De ziekte kenmerkt zich onder andere door tumorvorming van weefsel in verschillende lichaamszenuwen, organen, spieren en op de huid. Het onderzoek vond plaats bij vijf vleeskuikenkoppels, gehuisvest op verschillende bedrijven. Het onderzoek is gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage en uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Wat is onderzocht?

Het volgende is onderzocht:

  • Het vóórkomen van Marek veldvirus in stofmonsters;
  • Het uitscheiden van het Marek veldvirus via veren;
  • Het vóórkomen van macroscopische en microscopische afwijkingen veroorzaakt door Marekse ziekte;
  • De prestaties van de koppels.

Wat zijn de resultaten?

Bij geen van de vijf koppels werden macroscopische of microscopische veranderingen gevonden die wijzen op de ziekte van Marek. In de onderzochte dieren en de stofmonsters werd ook geen Marek veldvirus gevonden. En de prestaties van alle koppels waren goed.

Wat zijn de conclusies?

De resultaten van deze studie sporen op dit moment niet aan tot extra bestrijdingsmaatregelen voor Marekse ziekte. Omdat het onderzoek maar bij een klein aantal bedrijven is verricht, mag niet geconcludeerd worden dat infecties met het Marekse ziekte virus niet aan de orde zijn bij de rest van de Nederlandse vleeskuikenbedrijven. Alertheid blijft geboden. In het kader van preventie is goede biosecurity, grondige reiniging en ontsmetting tussen rondes en all-in all-out erg belangrijk. Meerleeftijden systemen zijn in dit kader sterk af te raden. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn er namelijk een aantal gevallen van Marekse ziekte bij traag groeiende vleeskuikens geconstateerd, met name in meerleeftijden systemen.

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage.