Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

M.s. infecties schadelijk voor vleeskuikens

10 juni 2020

Mycoplasma synoviae (M.s.) komt regelmatig voor in de Nederlandse pluimveehouderij, zowel bij leghennen (± 70%) als bij vleeskuikens (>40%). Dankzij de georganiseerde monitoringsaanpak van de pluimveesector is het aantal M.s.-infecties de afgelopen jaren afgenomen, de fokkerij is zelfs vrij van M.s. Het uitvoeren van onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. In opdracht van de pluimveesector onderzocht GD het ziekmakend vermogen van twee Nederlandse M.s.-stammen voor vleeskuikens. Conclusie: M.s.-infecties zijn schadelijk voor vleeskuikens.

Het ziekmakende vermogen van de M.s.-bacterie is verschillend en is afhankelijk van de stam. Zo zijn er bij kippen en kalkoenen M.s. stammen actief die zelf ziekte kunnen veroorzaken. Ook zijn er stammen die vooral schadelijk zijn in het ademhalingsapparaat in aanwezigheid van andere ziekmakende kiemen. Bij leggende dieren veroorzaakt M.s. productiedalingen, eipuntschaal afwijkingen en gewrichtsproblemen. Bij vleeskalkoenen is M.s. verantwoordelijk voor pootproblemen en ademhalingsproblemen.

In opdracht van de pluimveesector onderzocht GD het ziekmakende vermogen van twee Nederlandse M.s.-stammen voor vleeskuikens, namelijk:

 • M.s.-stam afkomstig uit aangetaste gewrichten;
 • M.s.-stam afkomstig uit luchtzakontsteking.

Het onderzoek is gefinancierd door de onderzoeksbijdrage van de pluimveesector.

M.s.-stammen veroorzaken luchtzaklaesies en waterbuik

Het onderzoek is uitgevoerd met commerciële vleeskuikens, afkomstig van M.s.-vrije en niet-M.s.-gevaccineerde moederdieren. Uit het onderzoek bleek het volgende:

 • Beide M.s.-stammen vestigen zich ‘goed’ in commerciële vleeskuikens
 • Beide stammen veroorzaken milde zichtbare verschijnselen en lage sterfte
 • M.s. gewrichtsstam richt meer schade aan dan de M.s. luchtzakstam, bijvoorbeeld in problemen met de ademhaling
 • M.s. gewrichtsstam liet geen gewrichtsafwijkingen gezien
 • Beide M.s.-stammen met en zonder IB-oogdruppelvaccinatie leiden tot luchtzakbeschadigingen, waterbuik en verminderde groei
  • Luchtzakbeschadigingen en waterbuik kunnen leiden tot een verhoogde afkeur aan de slachtlijn
  • De combinatie met IB-oogdruppel versterkt de effecten van een M.s.-infectie waaronder ook de groei. De combinatie met IB-oogdruppel leidde tot een verminderde groei (-15%).

Conclusie: M.s. infecties schadelijk voor vleeskuikens

De onderzoeksresultaten laten zien dat M.s. schadelijk is voor vleeskuikens. Blootstelling aan M.s. leidde namelijk tot verminderde groei, luchtzakbeschadigingen en waterbuiken. De resultaten benadrukken de impact van M.s. op de pluimveesector. M.s. komt namelijk frequent voor op vleeskuikenbedrijven. Vleeskuikens kunnen niet alleen besmet raken vanuit de omgeving, maar ook via overdracht van besmette moederdieren naar nakomelingen. Dit leidt tot verminderde technische resultaten bij vleeskuikens, zoals verminderde groei en toegenomen afkeuringen aan de slachtlijn. Goede hygiënemaatregelen en aanpak van M.s. in de vermeerderingsdieren spelen hierbij een belangrijke rol.

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage. Lees op de website van GD meer over Mycoplasma synoviae (M.s.)