Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonella subsidieregeling 2020 deels opengesteld

9 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kan subsidie aangevraagd worden voor de reguliere Salmonella vaccin subsidieregeling 2020 volgens de huidige opzet. Een tweede regeling voor 2020 (De overgangsregeling) volgt in augustus. Dit heeft te maken met een wijziging in de regeling voor 2021. U bent hierover geïnformeerd in een eerdere nieuwsbrief.  We lichten de verschillende regelingen graag voor u toe.

De hoogte van de subsidie hangt af van het toegepaste vaccin. Er zijn 2 soorten vaccins die verschillen in prijs en werkzaamheid. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen een duurder en breder werkzaam vaccin (Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium, bijv. VacDuo of Salmovac440), of een goedkoper en beperkter werkzaam vaccin (Salmonella Enteritidis, bijv. VacE). Er zal nooit meer subsidie worden verstrekt dan de werkelijke kosten voor de vaccindoses bedragen.

Regeling huidige opzet

 • Voor welke koppels?
  Koppels die in 2020 gevaccineerd zijn en in 2020 worden opgezet.
 • In welke situaties geldt dit?
  Dit heeft betrekking op plaatsingen vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Wie kan de subsidie aanvragen?
  De houder van de ouderdieren (leg) en leghennen. In de praktijk loopt de subsidieaanvraag vaak via de opfokorganisaties (gemachtigd door de legpluimveehouder).
 • Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?
  • € 0,084 per dier tegen Salmonella Enteritidis gevaccineerd pluimvee
  • € 0,147 per dier tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium gevaccineerd pluimvee
 • Binnen welke termijn moet ik de subsidie aanvragen?
  U kunt de subsidie aanvragen van 1 juli 2020 tot en met 31 januari 2021 17:00 uur.

De volledige lijst met subsidievoorwaarden voor deze regeling kunt u hier vinden.

Overgangsregeling

 • Voor welke koppels?
  Koppels die in 2020 (deels) gevaccineerd zijn, maar in 2021 worden opgezet.
 • In welke situaties geldt dit?
  Dit heeft betrekking op dieren gevaccineerd in de periode van 15 augustus tot en met 31 december 2020, maar die worden overgeplaatst na 31 december 2020 naar het ouderdier- of legeindbedrijf.
 • Wie kan de subsidie aanvragen?
  De houder van de opfok ouderdieren (leg) en opfok leghennen. In de praktijk loopt de subsidieaanvraag vaak via de opfokorganisaties (gemachtigd door de opfokker).
 • Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?
  • € 0,028 per toegediende vaccindosis tegen Salmonella Enteritidis
  • € 0,049 per toegediende vaccindosis tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium
 • Binnen welke termijn moet ik de subsidie aanvragen?
  U kunt de subsidie aanvragen van 15 augustus 2020 tot en met 31 januari 2021 17:00 uur.

Om te voorkomen dat onder de huidige opzet en de overgangsregeling subsidie wordt aangevraagd, is een weigeringsgrond opgenomen. Dit betekent dat al er bijv. al subsidie is verstrekt onder de huidige opzet, de subsidieaanvraag onder de overgangsregeling wordt geweigerd.

De volledige lijst met subsidievoorwaarden voor deze regeling kunt u hier vinden.