Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Screeningsresultaten Sint Oedenrode negatief

23 februari 2021

In Sint Oedenrode (gemeente Meijerstad, provincie Noord Brabant) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5N8) vastgesteld. In het 3 kilometergebied rond het besmette bedrijf zijn de pluimveebedrijven bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. De uitslagen uit deze screening zijn negatief. Dit betekent dat er geen vogelgriepvirus is ontdekt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de afvoermogelijkheden in het BT-gebied Sint Oedenrode.

Afvoermogelijkheden BT-gebied Sint Oedenrode

Afvoer consumptie-eieren

De NVWA heeft inmiddels een aantal pakstations, een tussenstation en ei- en verwerkingsbedrijven aangewezen voor het gebied Sint Oedenrode. Dit betekent dat de consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met één van de aangewezen pakstations of eierverwerkers om de mogelijkheden te bespreken.

Aangewezen pakstations en eierverwerkers

Afvoer vleeskuikens

De NVWA heeft nog geen slachterijen aangewezen voor de regio Sint Oedenrode. Deze aanwijzingen volgen spoedig, zodat er onder voorwaarden vleeskuikens afgevoerd kunnen worden.

Afvoer broedeieren en verplaatsingen opfokdieren

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via één van de aangewezen ei- en verwerkingsbedrijven. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk twee weken na de uitbraak in het gebied. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.

Toelichting procedures Toelichting hygiëneprotocollen

Virus nog aanwezig, blijf alert

In een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV wordt een update gegeven over de vogelgriepsituatie in Nederland en wereldwijd. Hieruit blijkt dat het virus nog steeds rond circuleert in wilde vogels. Het risico op insleep wordt door het WBVR als hoog ingeschat. AVINED blijft daarom de oproep herhalen om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw pluimveebedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.

Meldplicht en meldcriteria NVWA Tips voor goede bioveiligheid