Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Screeningsresultaten Sint Oedenrode negatief

23 februari 2021

In Sint Oedenrode (gemeente Meijerstad, provincie Noord Brabant) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5N8) vastgesteld. In het 3 kilometergebied rond het besmette bedrijf zijn de pluimveebedrijven bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. De uitslagen uit deze screening zijn negatief. Dit betekent dat er geen vogelgriepvirus is ontdekt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de afvoermogelijkheden in het BT-gebied Sint Oedenrode.

Afvoermogelijkheden BT-gebied Sint Oedenrode

Afvoer consumptie-eieren

De NVWA heeft inmiddels een aantal pakstations, een tussenstation en ei- en verwerkingsbedrijven aangewezen voor het gebied Sint Oedenrode. Dit betekent dat de consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met één van de aangewezen pakstations of eierverwerkers om de mogelijkheden te bespreken.

Aangewezen pakstations en eierverwerkers

Afvoer vleeskuikens

De NVWA heeft nog geen slachterijen aangewezen voor de regio Sint Oedenrode. Deze aanwijzingen volgen spoedig, zodat er onder voorwaarden vleeskuikens afgevoerd kunnen worden.

Afvoer broedeieren en verplaatsingen opfokdieren

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via één van de aangewezen ei- en verwerkingsbedrijven. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk twee weken na de uitbraak in het gebied. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.

Toelichting procedures Toelichting hygiëneprotocollen

Virus nog aanwezig, blijf alert

In een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV wordt een update gegeven over de vogelgriepsituatie in Nederland en wereldwijd. Hieruit blijkt dat het virus nog steeds rond circuleert in wilde vogels. Het risico op insleep wordt door het WBVR als hoog ingeschat. AVINED blijft daarom de oproep herhalen om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw pluimveebedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.

Meldplicht en meldcriteria NVWA Tips voor goede bioveiligheid