Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Screeningsresultaten Sint Oedenrode negatief

23 februari 2021

In Sint Oedenrode (gemeente Meijerstad, provincie Noord Brabant) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5N8) vastgesteld. In het 3 kilometergebied rond het besmette bedrijf zijn de pluimveebedrijven bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. De uitslagen uit deze screening zijn negatief. Dit betekent dat er geen vogelgriepvirus is ontdekt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de afvoermogelijkheden in het BT-gebied Sint Oedenrode.

Afvoermogelijkheden BT-gebied Sint Oedenrode

Afvoer consumptie-eieren

De NVWA heeft inmiddels een aantal pakstations, een tussenstation en ei- en verwerkingsbedrijven aangewezen voor het gebied Sint Oedenrode. Dit betekent dat de consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden onder voorwaarden. Neem hiervoor contact op met één van de aangewezen pakstations of eierverwerkers om de mogelijkheden te bespreken.

Aangewezen pakstations en eierverwerkers

Afvoer vleeskuikens

De NVWA heeft nog geen slachterijen aangewezen voor de regio Sint Oedenrode. Deze aanwijzingen volgen spoedig, zodat er onder voorwaarden vleeskuikens afgevoerd kunnen worden.

Afvoer broedeieren en verplaatsingen opfokdieren

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via één van de aangewezen ei- en verwerkingsbedrijven. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk twee weken na de uitbraak in het gebied. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.

Toelichting procedures Toelichting hygiëneprotocollen

Virus nog aanwezig, blijf alert

In een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV wordt een update gegeven over de vogelgriepsituatie in Nederland en wereldwijd. Hieruit blijkt dat het virus nog steeds rond circuleert in wilde vogels. Het risico op insleep wordt door het WBVR als hoog ingeschat. AVINED blijft daarom de oproep herhalen om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw pluimveebedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.

Meldplicht en meldcriteria NVWA Tips voor goede bioveiligheid