Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Update recente vogelgriepuitbraken Nederland (25 januari 2022)

25 januari 2022

De afgelopen twee dagen zijn er vier hoogpathogene vogelgriepuitbraken vastgesteld in Nederland. Het betroffen vier bedrijven: leghennenbedrijf (Lelystad), twee vleeskuikenbedrijven (Grootschermer en Willemstad) en een eenden vermeerderingsbedrijf (Ede). In dit nieuwsbericht leest u meer over:

  • Actuele informatie recente beperkingsgebieden
  • Breed vervoersverbod beperkingsgebied Ede (regio 10)
  • Voorlopige data intrekkingsdata beperkingsgebieden
  • Dringend verzoek: hygiëne bij stalbezoek

 

Actuele informatie recente beperkingsgebieden

Momenteel worden de vier beperkingsgebieden gescreend op de aanwezigheid van het virus. Als deze screening negatief is (geen virus aangetoond) dan mag er spoedig weer afvoer plaatsvinden. Dit is in principe 72 uur na vaststelling van de uitbraak, mits er zich geen nieuwe uitbraak in het gebied voordoet. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het volgende weer mogelijk:

  • Afvoer consumptie-eieren via Nederlandse aangewezen pakstations of aangewezen eierverwerker per gebied, incl. een aangewezen overslaglocatie(s) (tussenstation). Als de aanwijzingen bekend zijn, dan volgt hier informatie over via AVINED. Naar verwachting volgen deze al spoedig voor het beperkingsgebied Lelystad, omdat de screeningsresultaten al bekend zijn (geen virus aangetoond).
  • Afvoer vleeskuikens via aangewezen slachterijen per gebied de NVWA wijst spoedig een slachterij aan voor het gebied. Dit betekent dat onder voorwaarden en met ontheffingen van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
  • Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen én de afvoer van broedeieren naar de broederij geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

Wat kunt u doen?

  • Houdt de AVINED-nieuwsbrieven in de gaten;
  • Zorg voor actuele telefoonnummers en mailadressen in ‘Mijn AVINED’, zodat wij u goed kunnen bereiken;
  • Bekijk deze webpagina met de actuele situatie en procedures.

 

Breed vervoersverbod beperkingsgebied Ede (regio 10)

Het getroffen pluimveebedrijf in het gebied Ede ligt in een pluimveedichtgebied. Om het risico op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, is het vervoer van pluimvee en andere risicovogels in regio 10 verboden. Het beperkingsgebied Ede is onderdeel van regio 10. Wel is er onder strikte voorwaarden een uitzondering voor vervoer naar de slacht. Denk hierbij aan het hygiëneprotocol en klinische inspectie. Dit verbod is een nieuwe landelijke preventieve maatregel tegen vogelgriep. Klik hier voor regio 10 (Dierziekteviewer RVO).

 

Voorlopige intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data.

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Blija 05-02-2022
Bentelo 05-02-2022
Bocholt (België) 05-02-2022 (in overleg met België)
Nieuwerbrug 14-02-2022
Lelystad Wordt spoedig bekend gemaakt
Grootschermer Wordt spoedig bekend gemaakt
Willemstad Wordt spoedig bekend gemaakt
Ede Wordt spoedig bekend gemaakt

Een beperkingsgebied (10 km) bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (de rest van het 10 km gebied). Na minimaal 21 dagen wordt een beschermingsgebied volgens de EU-wetgeving opgeheven. In het hele gebied gelden dan de maatregelen voor het bewakingsgebied totdat het beperkingsgebied wordt opgeheven. Het belangrijkste verschil in de maatregelen tussen de gebieden is dat vlees van pluimvee uit een beschermingsgebied (3 km) een alternatief merk moet dragen en de landsgrenzen niet mag verlaten zonder verhitting. De intrekking van de maatregelen in de verschillende gebieden wordt door het ministerie gepubliceerd.

Dringend verzoek: hygiëne bij stalbezoek

Sinds 29 november 2021 is er een doucheverplichting van kracht, als er sprake is van een noodzakelijk bezoek aan de stal. De verplichting is onderdeel van de hygiëneprotocollen voor bezoekers en vangploegen. AVINED heeft signalen ontvangen dat de protocollen niet altijd worden nageleefd in de praktijk. De signalen gaan over het niet beschikbaar zijn van bedrijfskleding, het niet douchen bij vangen en onvoldoende schone douches. Vanwege de aanhoudende dreiging van vogelgriep is het strikt naleven van de protocollen van groot belang. De pluimveeorganisaties roepen de sector daarom op om hier  correct invulling aan te geven. Het gaat hierbij om noodzakelijke stalbezoeken voor partijen als dierenartsen en vangploegen.