Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Zijn Coryza vaccins effectief tegen aanwezige veldstammen?

10 juni 2020

Voor de aanpak van infectieuze Coryza (acute snot) is vaccinatie een belangrijk middel. Maar de effectiviteit van een vaccinatie hangt af van het type veldstam dat actief is en Coryza veroorzaakt. Uit eerder onderzoek bleek dat er meerdere veldstammen rondzweven in Nederland. Beschermen de huidige beschikbare vaccines wel tegen deze aanwezigen veldstammen? Vervolgonderzoek in 2020 geeft hopelijk antwoord op deze vraag.

Infectieuze Coryza is zeer besmettelijk, leidt tot ontstekingen aan de luchtwegen en komt geregeld voor in de leg- en vleessector. Het wordt veroorzaakt door de Avibacterium paragallinarum (AVP) bacterie. Een aandoening die de Nederlandse pluimveehouderij dus graag buiten de deur houdt. In opdracht van de pluimveesector voerde GD daarom een veterinair praktijkonderzoek uit naar de genotypen (1) en serotypen (2) van de AVP-veldstammen die Coryza veroorzaken. Waarom?

  1. Om zicht te houden op nieuwe veldstammen die Coryza veroorzaken
    • Daarom is het belangrijk om de genetische groep (genotype) vast te stellen van een nieuwe infectieuze Coryza-uitbraak.
  2. Om de bescherming van de huidige vaccins tegen circulerende veldstammen te achterhalen
    • Daarom is het bepalen van de bacteriesoort (serotype) van de veldstammen een belangrijke eerste stap. Een vaccin werkt namelijk niet altijd tegen elk serotype.

De eerste stappen zijn in 2019 gezet en worden in 2020 verder uitgezocht.

Onderzoek 2019: genotypering als alternatief voor klassieke serotypering

Het vaststellen van een serotype is dus belangrijk om de effectiviteit van een Coryza-vaccinatie te bepalen. De bepaling van een serotype gebeurt meestal op twee manieren: klassieke serotypering of moleculaire serotypering. Klassieke serotypering is bewerkelijk, langdurig en kostbaar. Ook voeren slechts enkele labs deze testen uit. Het vervangen van klassieke serotypering door een relatief snelle genetische test (moleculair) kan de oplossing zijn voor de toekomst. In 2019 is daarom uitgezocht of de HTMp210 genotypering een alternatief is voor de klassieke serotypering.

Goed nieuws! De resultaten lieten een goed verband zien tussen de twee technieken. In een enkel geval gaf de genotypering geen resultaat. Conclusie:

  • Genotypering van het HTMp210 gen is een goed alternatief voor de klassieke serotypering. Bij uitbraken kan deze test snel een uitslag geven over het serotype betrokken bij de uitbraak en de pluimveesector helpen bij de keuze van een effectief vaccin.
  • Klassieke serotypering blijft relevant voor die gevallen waar HTMp210 genotypering geen antwoord geeft.

Vervolgonderzoek 2020: effectiviteit Coryza-vaccinatie

Sinds 2016 circuleert er een nieuw dominant serotype in Nederland. Als er een mismatch is tussen dit nieuwe circulerende serotype en die in de gebruikte vaccins kan er alsnog een uitbraak optreden. Daarom wordt in 2020 de effectiviteit van twee beschikbare commerciële vaccins en een autovaccin onderzocht op hun bescherming tegen het nieuwe circulerende serotype. Zo krijgen we inzicht in de bescherming van de beschikbare vaccins tegen het nieuwe serotype. En werken we aan de bestrijding van Coryza in Nederland.

Lees hier meer over veterinaire praktijkonderzoeken, gefinancierd door de pluimveesector via de onderzoeksbijdrage. Meer informatie over Coryza? Klik dan hier voor de website van GD.