Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

AI-screening Blija negatief (6 januari 2022)

6 januari 2022

Op maandag 3 januari meldde het ministerie van LNV dat er vogelgriep is vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in Blija. De AI screening op de bedrijven in het 3 km-gebied gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven. De screeningsresultaten van de vogelgriepuitbraak in Bentelo zijn nog niet bekend. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het volgende:

 • afvoermogelijkheden Blija;
 • update situatie Bentelo;
 • voorlopige intrekkingsdata beperkingsgebieden;
 • huisverkoop eieren niet toegestaan in beperkingsgebied;
 • vogelgriep in Europa.

 

Afvoermogelijkheden Blija

 • Afvoer consumptie-eieren

De afvoer van eieren uit het 10-kilometergebied in Blija dient te verlopen via een Nederlands aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker, incl. een aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Vanaf vandaag is het weer mogelijk om het transport, onder voorwaarden, te laten plaatsvinden. Klik hier voor de aangewezen locaties, en neem voor meer informatie contact op met één van de aangewezen locaties.

 • Afvoer vleeskuikens

De NVWA wijst spoedig ook een slachterij aan voor het gebied. Dit betekent dat onder voorwaarden en met ontheffingen van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

 • Verplaatsing opfokdieren

Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

 • Afvoer broedeieren naar broederij

De afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied is ook mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Tot die tijd is de mogelijkheid geboden om deze af te voeren naar de industrie via een aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

 

Update situatie Bentelo

 • Het is momenteel nog niet mogelijk om consumptie-eieren en vleeskuikens af te voeren naar een aangewezen pakstation, eierverwerker of slachterij. De resultaten van de screening worden morgen verwacht. Als deze resultaten negatief zijn, dan kan er net zoals in Blija weer onder voorwaarden afvoer plaatsvinden. AVINED houdt u hiervan op de hoogte.
 • Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure Dit geldt ook voor de afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied. Hier vindt u meer informatie over de procedure.

 

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (10 km gebied)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Voor de huidige beperkingsgebieden (10-kilometer) gelden in principe de volgende data:

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Ravels (België) 07-01-2022
Den Ham 17-01-2022
Ysselsteyn 21-01-2022
Blija Wordt spoedig bekend gemaakt
Bentelo Wordt spoedig bekend gemaakt

 

Huisverkoop eieren niet toegestaan in beperkingsgebied

AVINED ontvangt regelmatig vragen over de huisverkoop van eieren in een beperkingsgebied. De verkoop van eieren is niet verboden in het beperkingsgebied. Het vervoer van eieren vanuit een inrichting waar gevogelte wordt gehouden wél. Als er dus een ei uit de automaat of boerderijwinkel wordt gehaald en van het erf afgehaald wordt, dan is er sprake van ‘vervoer van eieren’. De verkoop van eieren in een beperkingsgebied die afkomstig zijn van buiten een gebied is om dezelfde reden niet toegestaan. Kortom, uw eierautomaat of boerderijwinkel kan niet gebruikt worden voor de verkoop van eieren in het beperkingsgebied. Ook niet als de verkoop aan de rand van de openbare weg plaatsvindt.

 

Vogelgriep in Europa

De vogelgriepsituatie in de rest van Europa is nog steeds zeer onrustig. De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) meldt meerdere uitbraken of vondsten van besmette wilde vogels in landen als Portugal, Denemarken, Italië, Bulgarije en Slovenië. Ook zijn er meerdere H5N1-uitbraken bekend in Duitsland. Enkele recente uitbraken vonden plaats in de deelstaten Nedersaksen, Brandenburg en Mecklenburg-Voor-Pommeren. Het betroffen voornamelijk kippen en kalkoenen.