Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

AI-screening Den Ham negatief (20 december 2021)

20 december 2021

Op vrijdag 17 december meldde het ministerie van LNV dat er vogelgriep is vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in Den Ham. De AI screening op de bedrijven in het 3 km-gebied gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het volgende:

  • afvoermogelijkheden Den Ham;
  • voorlopige intrekkingsdata beperkingsgebieden;
  • algemene veterinaire situatie in Europa.

Afvoermogelijkheden Den Ham

  • Afvoer consumptie-eieren

De afvoer van eieren uit het 10-kilometergebied in Den Ham dient te verlopen via een Nederlands aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker, incl. een aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Naar verwachting is het vanaf vandaag weer mogelijk om het transport, onder voorwaarden, te laten plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact op met de aangewezen pakstations (Weko, Van Zetten, Van Beek en Guliker & Roodbol).

  • Afvoer vleeskuikens

De NVWA heeft inmiddels een slachterij aangewezen. Dit betekent dat onder voorwaarden en met ontheffingen van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

  • Verplaatsing opfokdieren

Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

  • Afvoer broedeieren naar broederij

De afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied is ook mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Tot die tijd is de mogelijkheid geboden om deze af te voeren naar de industrie via een aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (10 km gebied)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Voor de huidige beperkingsgebieden (10-kilometer) gelden de volgende data:

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Vinkeveen 23-12-2021 (00:00 uur)
Ravels (België) 07-01-2022
Den Ham 17-01-2022


Vogelgriepsituatie Europa

Vorige week zijn er meerdere uitbraken van hoogpathogene vogelgriep gemeld in Frankrijk. Er zijn drie uitbraken bekend: 1. kalkoenbedrijf in het noorden van Frankrijk (dichtbij de Belgische grens), 2. eendenbedrijf in het zuiden van Frankrijk en 3. uitbraak bij tientallen pelikanen in een dierentuin (zuiden van Frankrijk). Ook zijn er H5N1-uitbraken gemeld op pluimveebedrijven in Rusland en Polen.