Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

AI-screening Ysselsteyn negatief (24 december 2021)

24 december 2021

Op maandag 20 december meldde het ministerie van LNV dat er vogelgriep is vastgesteld op een kalkoenbedrijf in Ysselsteyn. De AI screening op de bedrijven in het 3 km-gebied gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond op deze bedrijven. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het volgende:

 • afvoermogelijkheden Ysselsteyn;
 • wijziging landelijke maatregelen vogelgriep: vervoer van pluimvee;
 • voorlopige intrekkingsdata beperkingsgebieden;
 • meldcriteria vogelgriep.

 

Afvoermogelijkheden Ysselsteyn

 • Afvoer consumptie-eieren

De afvoer van eieren uit het 10-kilometergebied in Ysselsteyn dient te verlopen via een Nederlands aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker, incl. een aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Vanaf vandaag is het weer mogelijk om het transport, onder voorwaarden, te laten plaatsvinden. Klik hier voor de aangewezen locaties, en neem voor meer informatie contact op met één van de aangewezen locaties.

 • Afvoer vleeskuikens

De NVWA heeft inmiddels slachterijen aangewezen. Dit betekent dat onder voorwaarden en met ontheffingen van de NVWA vleeskuikens afgevoerd kunnen worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

 • Verplaatsing opfokdieren

Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

 • Afvoer broedeieren naar broederij

De afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied is ook mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Tot die tijd is de mogelijkheid geboden om deze af te voeren naar de industrie via een aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

Wijziging landelijke maatregelen vogelgriep: vervoer van pluimvee

Met ingang van maandag 27 december om 17.00 uur gelden extra maatregelen bij:

 • het vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven.
 • het vervoer van eenden en kalkoenen naar de slacht.

De maatregelen gelden niet voor eendagskuikens. Deze maatregelen waren eerder van kracht, maar zijn in juni 2021 ingetrokken. Met deze regeling zijn deze regels weer van toepassing verklaard. De maatregelen zijn:

 • het vervoer moet rechtstreeks plaatsvinden
 • het vervoer vindt plaats volgens een hygiëneprotocol
 • he pluimvee gaat vergezeld van een verklaring die minder dan 24 uur oud is van een dierenarts waaruit blijkt dat deze dieren op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.

Klik hier voor meer informatie: Gewijzigde regeling (LNV) en Hygiëneprotocollen (NVWA).

 

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (10 km gebied)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Voor de huidige beperkingsgebieden (10-kilometer) gelden de volgende data:

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Ravels (België) 07-01-2022
Den Ham 17-01-2022
Ysselsteyn Wordt spoedig bekend gemaakt

 

Meldcriteria vogelgriep

De vogelgriepsituatie in Nederland is nog steeds zorgwekkend. AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Hiervoor zijn meldcriteria opgesteld. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts. Klik hier voor de meldcriteria.