Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Handvatten voor IKB- deelnemers

29 september 2022

Afvinklijsten
Wij doen ons best om u als deelnemer waar mogelijk te ondersteunen. Om u te helpen bij het voorbereiden van de IKB-controle hebben wij afvinklijsten gemaakt voor de verschillende schakels. Hiermee heeft u op voorhand al uw administratie klaarliggen en hoeft u tijdens de controle zelf zo min mogelijk op te zoeken. Zo kan de controle snel en efficiënt verlopen.

Afvinklijsten

Inzet middelen
Tijdens de werkzaamheden op uw bedrijf zet u verschillende middelen in, of u koopt bijv. voer of diergeneesmiddelen aan. Afhankelijk van het middel/product dat u inzet heeft u te maken met verschillende borgingssystemen. Die systemen zorgen ervoor dat u middelen/producten gebruikt die veilig en toegelaten zijn. Om inzichtelijk te maken aan welk borgingssysteem het middel/product dat u wilt inzetten moet voldoen hebben wij een beslisboom opgesteld. Hiermee kunt u snel het juiste borgingssysteem vinden. Met dit borgingssysteem kunt u zien of u het middel mag inzetten als gepland.

Beslisboom verantwoord middelengebruik

Daarnaast beantwoorden wij graag uw vragen over het certificatieschema IKB Kip. Veel vragen kunt u terugvinden tussen de veel gestelde vragen op onze website. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u deze vraag opsturen naar info@ikbkip.nl.