Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vermindert vaccinatie het risico op Ms-besmetting?

16 april 2021

Mycoplasma synoviae (Ms) leidt bij pluimvee regelmatig tot veel problemen. Van problemen aan de luchtwegen en gewrichten tot eischaalafwijkingen en productieproblemen. Sinds 2014 is er een levend Ms vaccin geregistreerd dat regelmatig toegepast wordt op vermeerderingsbedrijven. In opdracht van de pluimveesector onderzocht GD of dit vaccin het risico op Ms-besmetting vermindert bij Nederlands commercieel pluimvee. Antwoord: Ja, het kan.

Sinds 2015 maakt Mycoplasma synoviae onderdeel uit van het pluimveemonitoringsprogramma. Het nationale monitoringsprogramma is echter sinds 2021 vervallen. Dit onderzoek heeft de data van dit monitoringprogramma uit de periode 2015 – 2019 gebruikt om te achterhalen of vaccinatie het risico op Ms besmetting kan verminderen. Het risico op Ms infecties werd bepaald voor vaccin-, legvermeerderings-, en slachtvermeerderingsbedrijven op bedrijfsniveau. Bij slachtvermeerderingsbedrijven werd daarbij onderscheidt gemaakt tussen Ms-gevaccineerde en niet-Ms-gevaccineerde bedrijven. Op geen van de vaccin- of legvermeerderingsbedrijven werd tegen Ms gevaccineerd. Ook werd het risico van verspreiding binnen bedrijven bepaald.

Ms-vaccinatie kan bijdragen aan bestrijding

Het onderzoek laat zien dat Ms-vaccinatie kan bijdragen aan de aanpak van Ms in de pluimveesector. Hierbij de vier meest opvallende conclusies:

 1. Het risico op Ms-besmetting nam met twee derde af bij gevaccineerde bedrijven.
  • Het Ms-besmettingsrisico voor niet-Ms-gevaccineerd slachtvermeerderingspluimvee was 11,8 gevallen per 1000 weken. Voor Ms-gevaccineerd slachtvermeerderingspluimvee was dit 2,9 – 4,8 gevallen per 1000 weken.
 2. Er lijkt sprake te zijn van een langetermijneffect waarbij het risico op Ms-besmettingen afneemt als er meerdere ronden tegen Ms wordt gevaccineerd.
  • Het risico op Ms-besmetting nam namelijk bij Ms-gevaccineerde bedrijven sterk af gedurende de monitoringsperiode. Op bedrijven die de hele monitoringsperiode vaccineerden was goed te zien dat de infectie steeds later tijdens de ronde optrad en uiteindelijk weg bleef.
 3. Vaccinatie tegen Ms vermindert de spreiding van Ms binnen het bedrijf.
  • Er is een duidelijk lager risico op Ms-besmetting binnen bedrijven met gevaccineerd pluimvee ten opzichte van bedrijven met pluimvee dat niet gevaccineerd is. Bij niet-gevaccineerde bedrijven lag het risico van Ms-verspreiding naar andere stallen op 146 – 165 gevallen per duizend weken. Bij Ms-gevaccineerde bedrijven was dit nog maar 32 gevallen per 1000 weken, een afname met 80%.
  • Het besmettingsrisico voor Ms op vaccin- en legvermeerderingsbedrijven was 4,2 en 3,4 gevallen per 1000 weken. Dit is 65 tot 71 procent lager dan op de niet-gevaccineerde slachtvermeerderingsbedrijven.
 4. Gerichte hygiënemaatregelen kunnen ook bijdragen aan de Ms-aanpak.

Kortom, Ms-vaccinatie kan, naast hygiënemaatregelen, bijdragen aan de bestrijding van Ms. Het vaccineren leidt tot een lager besmettingsrisico voor eenleeftijdsbedrijven, heeft een langetermijneffect én vermindert de spreiding binnen bedrijven. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat het treffen van goede hygiënemaatregelen een belangrijke rol speelt in de bestrijding van M.s.

 Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector.

Meer veterinair praktijkonderzoek

M.s. onderzoek 2019: M.s. infecties schadelijk voor vleeskuikens

Meer over M.s. (GD)