Onderzoeksbijdrage

Elke ondernemer in de pluimveesector betaalt vanaf 2018 met de onderzoeksbijdrage mee aan onderzoek uit de Onderzoeks- en Innovatieagenda (Agenda) Nederlandse Pluimveesector. Dit komt voort uit de Algemeen Verbindend Verklaring, goedgekeurd door de overheid op 14 april 2018. Door een onderzoeksbijdrage te vragen van alle ondernemers in de pluimveesector, is voortzetting van breed toepasbaar onderzoek mogelijk. Zo kan de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij versterken en behouden. Daarnaast is onderzoek naar diergezondheid van belang, om zo effectief met dreigingen zoals ILT, Coryza en vogelgriep om te gaan.

Onderzoek in uw deelsector
Het belang van een onderzoek voor een bepaalde deelsector bepaalt de financiële bijdrage aan het onderzoek. Deelsectoren die onderscheiden worden zijn de legsector, vleessector, reproductie vleessector, kalkoensector, eendensector en pakstations. In het onderzoeksvoorstel wordt het belang van een onderzoek voor een deelsector beschreven.

Wie betaalt wat?
Op basis van de begroting wordt de onderzoeksbijdrage per ondernemer berekend. De onderzoeksbijdrage bestaat uit een vaste jaarlijkse bijdrage eerste dier/ingelegde ei op een kipnummer en een variabel bedrag o.b.v. het aantal aangevoerde dieren / ingelegde eieren. Meer informatie over de berekening vindt u op de pagina Tarieven 2018.

Budgetten voor onderzoek moeten tijdig worden bepaald, zodat deze in de begroting van het programma voor het komende jaar opgenomen kunnen worden. De besturen van OVONED en PLUIMNED stellen in november de onderzoeken en begroting van komend jaar (2020) vast.

 

Op basis van de begroting 2018 zijn de tarieven per aangevoerd dier (of in het geval van pakstations of broederijen: aangevoerde eieren) vastgesteld.

Per onderzoek wordt jaarlijks vastgesteld welke financiering vanuit de onderzoeksbijdrage mogelijk is. Deze is te vinden in de begroting 2018. Daarnaast wordt bepaald welke deelsectoren meebetalen aan welk en welke deelsectoren meebetalen aan deze bijdrage.

Meer informatie

Aan het thema Onderzoeksbijdrage zijn (nog) geen bestanden gekoppeld