Salmonella bij leghennen

Ten behoeve van voedselveiligheid en de exportpositie is het van groot belang voor pluimveehouders om maatregelen te nemen op het gebied van Salmonella monitoring, beheersing en bestrijding.

Voor Salmonella Enteritidis (S.E.), Salmonella Typhimurium (S.T.) en monofasische Salmonella Typhimurium (mS.T.) heeft de EU zelfs voor iedere lidstaat een doelstelling opgelegd: op jaarbasis mag maximaal 2% van de koppels leghennen besmet zijn met S.E., S.T. en mS.T.
Voor de informatie op onze website geldt dat als wordt gesproken over S.T. ook altijd mS.T. wordt bedoeld.

U kunt op deze pagina informatie vinden over de wettelijke én IKB verplichtingen rondom Salmonella.

LET OP: De officiële regelgeving op nationaal en Europees niveau blijft altijd leidend.

NVWA
De NVWA heeft op haar website informatie opgenomen rondom de aanpak voor de afhandeling bij Salmonella positieve monsters bij legeindbedrijven.

Hier vindt u informatie over:

Contactpersoon
Sascha Smits
088 - 998 43 35
ssmits@avined.nl