Antibiotica

Antibioticaresistentie is een groot probleem voor mens en dier. Om de antibioticaresistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verminderen. De sector werkt hieraan sinds 2009 en de resultaten zijn goed. Voor de periode 2016 - 2020 is een nieuw plan opgesteld om tot een verdere reductie van het gebruik van antibiotica te komen zonder dat de gezondheid of het welzijn van de dieren in het geding komen.

Antibiotica aanpak
In 2016 is het plan antibiotica pluimveesector 2016-2020 van start gegaan. Meer informatie vindt u hier.

Rekenmethode
In 2017 is de pluimveesector overgegaan op een nieuwe methode voor het berekenen van het antibioticagebruik. Lees hier meer.

Zelfcontrole antibiotica
AVINED heeft een zelfcontroleprogramma monitoring kritische stoffen ontwikkeld, waarbij het gebruik van antibiotica en de antibioticaregistratie worden gecontroleerd. Het zelfcontroleprogramma werkt met een steekproefsgewijze bemonstering op bedrijven en uitgebreide analyses op antibiotica.
Meer informatie vindt u hier.

Het jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik in de pluimveesector in 2016 is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij alle bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven is in 2016 met maar liefst 30% gedaald ten opzichte van 2015. Vergeleken met het basisjaar van de antibiotica aanpak (2009) is het gebruik bij vleeskuikens met 72% gedaald.

De NVWA heeft aangekondigd te starten met de handhaving op zelfcontrole kritische stoffen.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak antibiotica in de pluimveesector vindt u hiernaast in het document ‘masterplan (versie augustus 2014)’ en de presentatie ‘aanpak antibiotica pluimveesector’. Resultaten vindt u in het rapport ‘antibioticumgebruik pluimveesector’.

Contactpersoon

Erik de Jonge
088 - 998 43 36
edjonge@avined.nl