Vogelgriep

Vogelgriep (AI) komt wereldwijd veel voor. Virussen worden vooral verspreid via vogeltrek vanuit Azië, via broedplaatsen in Rusland, naar Noordwest Europa. Daardoor blijft een continue stroom aan (nieuwe) virussen en typen aanhouden. De virusdruk is het hoogst in de vogeltrekperiode (november t/m maart). De mate van virusdruk en de variatie in virustypen is moeilijk vooraf te voorspellen. Het virus komt via een ‘drager’ bij kippen, zoals ongedierte, (regen)water, uitwerpselen, en lucht. De directe gevolgen van een vogelgriep-besmetting op een commercieel pluimveebedrijf zijn groot ((dier)gezondheid- en welzijn, financieel en emotioneel). De bestrijdingskosten voor bestrijdingsplichtige vogelgriep worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF).

Wat is de actuele situatie?

Op dit moment heerst er geen vogelgriep in Nederland. Hier vindt u meer informatie over actuele meldingen over o.a. bestrijdingsplichtige vogelgriepvarianten in het buitenland.

Wat te doen bij een verdenking of een dreiging?

Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u het beste kunt doen om dit te melden bij NVWA.
Aanvullende informatie:

  • tips besmetting van vogelgriep voorkomen (AVINED): klik hier
  • praktische tips bij een dreiging van vogelgriep (GD & KNMvD): klik hier

Welk hygiëneprotocol is van kracht?

Voor het bezoeken van pluimveebedrijven is het ‘hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven’ van kracht in Nederland. Het hygiëneprotocol vindt u in het bestandenblok op deze pagina. De overige hygiëneprotocollen vindt u ook in het bestandenblok

Wat is een beschermings- en toezichtsgebied (BT-gebied)?

Het Beschermingsgebied (B-gebied) is het gebied in een straal van 3 kilometer rondom een besmettingshaard. Het Toezichtgebied (T-gebied) is het gebied in een straal van 10 kilometer, met inbegrip van het B-gebied, rondom de besmettingshaard. Als op een pluimveebedrijf vogelgriep wordt vastgesteld, wordt het bedrijf geruimd en worden vervoersbeperkende maatregelen rondom het besmette bedrijf ingesteld via een BT-gebied. Dit geldt voor alle HPAI uitbraken en de bestrijdingsplichtige (H5 en H6, laag- en hoogpathogeen) varianten. Via deze link kan het BT-gebied worden geraadpleegd.

Wat is de Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'?

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Daarom hebben AVINED, LNV en de Dierenbescherming gezamenlijk de roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep' ontwikkeld. Lees hier meer over de roadmap.

Wat doet AVINED?

Namens verschillende organisaties in de pluimveesector voert AVINED de volgende taken uit rondom vogelgriep:

  • informatievoorziening naar betrokkenen in de sector over besmettingen in Nederland en daarbuiten;

  • opstellen van hygiëneprotocollen voor bezoekers, pluimveeservicebedrijven en vervoer van (broed)eieren, (slacht)pluimvee en eendagskuikens;

  • afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventie- en bestrijdingsbeleid;

  • afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

Nieuws vogelgriep

In opdracht van de adviescommissie pluimveegezondheidszorg van AVINED en LNV heeft de GD een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de laag pathogene H3N1 stam en de ziekteverschijnselen in jonge dieren van vijf weken oud.

In verschillende nieuwsberichten uit België wordt gemeld dat pluimveebedrijven die positief zijn voor H3 verplicht geruimd gaan worden. Lees hier meer over de situatie in Belgie.

De H3N1 situatie in België is en blijft zorgelijk. Momenteel zijn er ongeveer 70 H3N1-gevallen geconstateerd. Lees hier meer over de situatie.