Informatie vogelgriep

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond vogelgriep:

 • Informatievoorziening naar betrokken bedrijven over besmettingen in Nederland en daarbuiten.
 • Het opstellen van hygiëne protocollen voor het vervoer van (broed)eieren, (slacht) pluimvee en eendagskuikens.
 • Afstemming met LNV over preventie- en bestrijdingsbeleid.
 • Afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

Actuele ontwikkelingen in Nederland

 • Op 13 april 2018 is de landelijke ophokplicht ingetrokken. De hygiëne voorschriften in de landelijke regeling maatregelen vogelgriep 2017, waaronder het doucheprotocol bij het bezoek van meerdere pluimveebedrijven binnen 24 uur, blijven wel van kracht.
 • Op 13 april 2018 is het BT gebied Kamperveen opgeheven, waaronder de vervoersbeperkingen voor dit gebied.
 • Op 27 maart 2018 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat de ophokplicht voor gebieden met een laag risico op vogelgriep (AI) in de nacht van 29 op 30 maart 2018 gedeeltelijk wordt opgeheven.
 • Op 13 maart 2018 is op een eendenbedrijf in Kamperveen H5 vastgesteld.
 • Op 25 februari 2018 is op een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Oldekerk (Gr) H5N6 vastgesteld.
 • Op 8 december 2017 is op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen H5N6 vastgesteld.
 • Op 13 oktober 2017 is op een pluimveebedrijf in Tholen LPAI H5N2 vastgesteld.

Wat te doen bij verdenking

Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u moet doen om dit te melden.

BT-gebied

Wanneer op een pluimveebedrijf bestrijdingsplichtige vogelgriep wordt vastgesteld, wordt het bedrijf geruimd en worden vervoersbeperkende maatregelen rondom het besmette bedrijf ingesteld. Via deze link kan het BT-gebied worden geraadpleegd.

Hygiëneprotocol voor stalbezoek

Voor het bezoeken van pluimveebedrijven in heel Nederland is het Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven van kracht. Recent zijn aan dit protocol eisen toegevoegd voor het ophalen van eieren op pluimveebedrijven. De belangrijkste toevoeging is dat alle transportmiddelen die gebruikt zijn gereinigd en ontsmet moeten worden, voordat de vrachtwagen het erf verlaat. Het hygiëneprotocol vindt u rechtsonder op deze pagina.

Op 26 maart 2019 is het eerste exemplaar Roadmap strategische aanpak vogelgriep aangeboden aan mevrouw Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door Eric Hubers (voorzitter van de AVINED adviescommissie pluimveegezondheidszorg). De roadmap bevat aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgroep te verkleinen.

Landen zijn verplicht een bestrijdingsplichtige vogelgriepvariant te melden bij de OIE (World Organisation for Animal Health).

Optimale bedrijfshygiëne is de belangrijkste methode om virussen en ander ziektekiemen buiten de deur te houden. Bedrijfshygiëne is tweerichtingsverkeer.

De recente uitbraken van vogelgriep in verschillende omringende landen zijn zeer verontrustend. Neem extra hygiënemaatregelen om de kans op insleep en versleep van vogelgriepvirus te verkleinen.

In dit nieuwsbericht leest u over praktische tips om de kans op insleep van vogelgriep te verkleinen.