Informatie vogelgriep

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond vogelgriep:

  • Informatievoorziening naar betrokken bedrijven over besmettingen in Nederland en daarbuiten.
  • Het opstellen van hygiëne protocollen voor het vervoer van (broed)eieren, (slacht) pluimvee en eendagskuikens.
  • Afstemming met LNV over preventie- en bestrijdingsbeleid.
  • Afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

Actuele situatie

  • De hygiëne protocollen voor vervoer van  (broed)eieren, eendagskuikens, opfokdieren en slachtdieren vindt u onderaan deze pagina.
  • Op 9 mei 2019 is de actuele situatie per mail gedeeld met geïnteresseerden.

Wat te doen bij verdenking

Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u moet doen om dit te melden.

BT-gebied

Wanneer op een pluimveebedrijf bestrijdingsplichtige vogelgriep wordt vastgesteld, wordt het bedrijf geruimd en worden vervoersbeperkende maatregelen rondom het besmette bedrijf ingesteld. Via deze link kan het BT-gebied worden geraadpleegd.

Hygiëneprotocol voor stalbezoek

Voor het bezoeken van pluimveebedrijven in heel Nederland is het Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven van kracht. Recent zijn aan dit protocol eisen toegevoegd voor het ophalen van eieren op pluimveebedrijven. De belangrijkste toevoeging is dat alle transportmiddelen die gebruikt zijn gereinigd en ontsmet moeten worden, voordat de vrachtwagen het erf verlaat. Het hygiëneprotocol vindt u rechtsonder op deze pagina.

De H3N1 situatie in België is en blijft zorgelijk. Momenteel zijn er ongeveer 70 H3N1-gevallen geconstateerd. Lees hier meer over de situatie.

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in België is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen (België) en mogelijk daarbuiten is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Op 26 maart 2019 is het eerste exemplaar Roadmap strategische aanpak vogelgriep aangeboden aan mevrouw Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door Eric Hubers (voorzitter van de AVINED adviescommissie pluimveegezondheidszorg). De roadmap bevat aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgroep te verkleinen.

Landen zijn verplicht een bestrijdingsplichtige vogelgriepvariant te melden bij de OIE (World Organisation for Animal Health).