Vogelgriep

Vogelgriep (AI) komt wereldwijd veel voor. Virussen worden vooral verspreid via vogeltrek vanuit Azië, via broedplaatsen in Rusland, naar Noordwest Europa. Daardoor blijft een continue stroom aan (nieuwe) virussen en typen aanhouden. De virusdruk is het hoogst in de vogeltrekperiode (november t/m maart). De mate van virusdruk en de variatie in virustypen is moeilijk vooraf te voorspellen. Het virus komt via een ‘drager’ bij kippen, zoals ongedierte, (regen)water, uitwerpselen, en lucht. De directe gevolgen van een vogelgriep-besmetting op een commercieel pluimveebedrijf zijn groot. De bestrijdingskosten voor bestrijdingsplichtige vogelgriep worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF).

Wat is de actuele situatie?

 • Er zijn verschillende pluimveebedrijven getroffen door het vogelgriepvirus (H5). Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.
  • Hier vindt u meer informatie over de toepasbaarheid van de actieve hygiëneprotocollen
  • Hier vindt u meer informatie over de procedures rondom ontheffingen voor vervoer uit een (beschermings- of) toezichtsgebied
  • Onderaan deze pagina vindt u een lijst 'Bestand' hierin vindt u de meest gestelde vragen over de vogelgriepsituatie.
 • Hier vindt u meer informatie over actuele meldingen over o.a. bestrijdingsplichtige vogelgriepvarianten in het buitenland.

Wat te doen bij een verdenking of een dreiging?

 • Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u het beste kunt doen om dit te melden bij NVWA.
 • Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden in uw omgeving? Lees dan hier wat u kunt doen.
 • Voor een aantal praktische tips voor een goede hygiëne op uw bedrijf vindt u hier meer informatie.

Waar staan de hygiëneprotocollen?

De actuele hygiëneprotocollen zijn gepubliceerd op deze website van de NVWA. Ook zijn de protocollen te raadplegen onderaan deze webpagina. Benieuwd welk protocol wanneer van toepassing is? Klik hier.

Wat is een beschermings- en toezichtsgebied (BT-gebied)?

Het Beschermingsgebied (B-gebied) is het gebied in een straal van 3 kilometer rondom een besmettingshaard. Het Toezichtgebied (T-gebied) is het gebied in een straal van 10 kilometer, met inbegrip van het B-gebied, rondom de besmettingshaard. Als op een pluimveebedrijf vogelgriep wordt vastgesteld, wordt het bedrijf geruimd en worden vervoersbeperkende maatregelen rondom het besmette bedrijf ingesteld via een BT-gebied. Dit geldt voor alle HPAI uitbraken en de bestrijdingsplichtige (H5 en H6, laag- en hoogpathogeen) varianten. Via deze link kan het BT-gebied worden geraadpleegd.

Wat is de Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'?

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Daarom hebben AVINED, LNV en de Dierenbescherming gezamenlijk de roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep' ontwikkeld. Lees hier meer over de roadmap.

Wat doet AVINED?

Namens verschillende organisaties in de pluimveesector voert AVINED de volgende taken uit rondom vogelgriep:

 • informatievoorziening naar betrokkenen in de sector over besmettingen in Nederland en daarbuiten;

 • opstellen van hygiëneprotocollen voor bezoekers, pluimveeservicebedrijven en vervoer van (broed)eieren, (slacht)pluimvee en eendagskuikens;

 • afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventie- en bestrijdingsbeleid;

 • afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

Nieuws vogelgriep

Vanwege de aanhoudende virusdruk en het belang van een vroege ontdekking van vogelgriep heeft het ministerie de officiële meldcriteria aangescherpt.

Royal GD heeft in samenwerking met AVINED een webinar georganiseerd voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders over vogelgriep en een goede bedrijfshygiëne.

In Mijdrecht is bij een hobby pluimveelocatie vogelgriep vastgesteld (H5) vastgesteld.