Informatie vogelgriep

AVINED voert namens de organisaties in de pluimveesector verschillende taken uit rond vogelgriep:

  • Informatievoorziening naar betrokken bedrijven over besmettingen in Nederland en daarbuiten.
  • Het opstellen van hygiëne protocollen voor het vervoer van (broed)eieren, (slacht) pluimvee en eendagskuikens.
  • Afstemming met LNV over preventie- en bestrijdingsbeleid.
  • Afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

Actuele ontwikkelingen in Nederland

  • Op 8 december 2017 is op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen H5N6 vastgesteld.
  • Op 13 oktober 2017 is op een pluimveebedrijf in Tholen LPAI H5N2 vastgesteld.

Wat te doen bij verdenking

Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u moet doen om dit te melden.

BT-gebied

Wanneer op een pluimveebedrijf bestrijdingsplichtige vogelgriep wordt vastgesteld, wordt het bedrijf geruimd en worden vervoersbeperkende maatregelen rondom het besmette bedrijf ingesteld. Via deze link kan het BT-gebied worden geraadpleegd.

Hygiëneprotocol voor stalbezoek

Voor het bezoeken van pluimveebedrijven in heel Nederland is het Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven van kracht. Recent zijn aan dit protocol eisen toegevoegd voor het ophalen van eieren op pluimveebedrijven. De belangrijkste toevoeging is dat alle transportmiddelen die gebruikt zijn gereinigd en ontsmet moeten worden, voordat de vrachtwagen het erf verlaat. Het hygiëneprotocol vindt u rechtsonder op deze pagina.

Landen zijn verplicht een bestrijdingsplichtige vogelgriepvariant te melden bij de OIE (World Organisation for Animal Health).

Optimale bedrijfshygiëne is de belangrijkste methode om virussen en ander ziektekiemen buiten de deur te houden. Bedrijfshygiëne is tweerichtingsverkeer.

De recente uitbraken van vogelgriep in verschillende omringende landen zijn zeer verontrustend. Neem extra hygiënemaatregelen om de kans op insleep en versleep van vogelgriepvirus te verkleinen.

In dit nieuwsbericht leest u over praktische tips om de kans op insleep van vogelgriep te verkleinen.