Nieuws

Positieve resultaten veldproef vaccinatie vogelgriep (28 mei 2024)

In september 2023 zijn eendagskuikens in een veldproef gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt nu dat de twee geteste vaccins, acht weken na vaccinatie, effectief zijn.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Ophokplicht volledig ingetrokken (24 april 2024)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei en de Limburgse Peel.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep

Vogelgriep (AI) komt wereldwijd veel voor. Virussen worden vooral verspreid via vogeltrek vanuit Azië, via broedplaatsen in Rusland, naar Noordwest Europa. Daardoor blijft een continue stroom aan (nieuwe) virussen en typen aanhouden. De virusdruk is het hoogst in de vogeltrekperiode (november t/m maart). Het virus komt via een ‘drager’ bij kippen, zoals ongedierte, (regen)water, uitwerpselen, en lucht. De directe gevolgen van een vogelgriep-besmetting op een commercieel pluimveebedrijf zijn groot. De bestrijdingskosten voor bestrijdingsplichtige vogelgriep worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF).

  • Als er een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf is, kunt u hier lezen wat u het beste kunt doen om dit te melden bij NVWA. Bel het landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88.
  • Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden in uw omgeving? Lees dan hier wat u kunt doen.
  • Voor een aantal praktische tips voor een goede hygiëne op uw bedrijf vindt u hier meer informatie.
  • Uitsluitseldiagnostiek: als een vogelgriepbesmetting niet uitgesloten kan worden, dan kunnen er monsters worden geanalyseerd door WBVR. De monsters worden ingestuurd door de dierenarts. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De actuele hygiëneprotocollen zijn gepubliceerd op deze website van de NVWA. Ook zijn de protocollen te raadplegen onderaan deze webpagina. Benieuwd welk protocol wanneer van toepassing is? Klik hier.

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Daarom hebben AVINED, LNV en de Dierenbescherming gezamenlijk de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’ ontwikkeld.
Lees hier meer over de roadmap.

Namens verschillende organisaties in de pluimveesector voert AVINED de volgende taken uit rondom vogelgriep:

  • informatievoorziening naar betrokkenen in de sector over besmettingen in Nederland en daarbuiten;
  • opstellen van hygiëneprotocollen voor bezoekers, pluimveeservicebedrijven en vervoer van (broed)eieren, (slacht)pluimvee en eendagskuikens;
  • afstemming met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventie- en bestrijdingsbeleid;
  • afstemming met de NVWA over knelpunten door opgelegde maatregelen en het voorstellen van verbeterpunten.

 

Downloads

Veelgestelde vragen AI (Versie 28 februari 2023)
Factsheet Aanpak van vogelgriep (AI)
NVWA-lijst geregistreerde wasplaatsen
NVWA-lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen HPAI (25-04-2023)
Hygieneprotocol - Bezoekers Pluimveebedrijven
Hygieneprotocol - Vervoer Broedeieren En Eendagskuikens
Hygieneprotocol - Laden En Lossen Dieren
Hygieneprotocol - Vervoer Pluimvee Naar Slachthuis
Hygiëneprotocol - Pluimveeservicebedrijven
Hygieneprotocol - Vervoer Pluimvee Tussen Commerciele Pluimveebedrijven
Hygieneprotocol - Eiervervoer
Hygieneprotocol - Vervoer Van Mest
Hygiëneprotocol - Voor Het Reinigen En Ontsmetten Van Transportmiddelen Voor Het Vervoer Van Diervoeder
Hygiëneprotocol - Strooisel Eendenbedrijven AI
Hygieneprotocol - NZO Dierziekten
Hygieneprotocol - Dienstverleners Primair Bedrijf Retour CRV
Roadmap 'Strategische aanpak vogelgriep'