Onderzoeksagenda 2018

Per onderzoek wordt jaarlijks vastgesteld welke financiering vanuit de onderzoeksbijdrage mogelijk is. Deze is te vinden in de onderzoeksagenda 2018. Daarnaast wordt bepaald welke deelsectoren meebetalen aan welk en welke deelsectoren meebetalen aan deze bijdrage.

Onderzoeksagenda 2018  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)

 

 

Onderzoeks
bijdrage*

bijdrage
derden*

 

naam

1. Vermindering milieu emissies

96

1318

 

Programma fijnstof (PEV)

21

528

 

Ontwerpen voor een gezonde pluimveehouderij (MIP)

65

510

 

Breeders in Balance (BIB) (50%)

10

280

2. Voedselveiligheid en volksgezondheid

38

489

 

ESBL's terugdringen door interventie

13

276

 

Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

25

213

3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn

157

669

 

Aanpak vogelmijt

72

137

 

Proef onbehandelde hanen

15

30

 

Insecten in kalkoenenvoer

15

120

 

Voetzoollaesies

35

102

 

Fight Flu

10

pm

 

Breeders in Balance (BIB) (50%)

10

280

4. Projectorganisatie

180

 

Totaal

471

 

 

*bedragen x1000

   

Door een optelsom te maken van alle bedragen die een deelsector bijdraagt per onderzoek wordt een onderzoeksbijdrage per deelsector opgesteld. De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.