H5N8 in Nederland: verduidelijking actieve hygiëneprotocollen

Vanwege de zorgelijke vogelgriepsituatie zijn er verschillende hygiëneprotocollen actief. Zo kan er bijvoorbeeld onder specifieke omstandigheden en voorwaarden toch vervoer plaatsvinden. Daarom heeft AVINED een overzicht gemaakt over welk protocol wanneer van toepassing is. Het is echter een dynamisch overzicht, die regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie. De protocollen zijn op de website van de NVWA te raadplegen. 

 

Landelijk van toepassing (buiten 10-km gebied Altforst)1

In (beschermings- en) toepassingsgebieden van toepassing2

Bezoekers pluimveebedrijven

Ja, van toepassing

Ja, van toepassing

Vervoer tussen commerciële pluimveebedrijven

Van toepassing voor vervoer van pluimvee, met uitzondering van eendagskuikens, waar pluimvee commercieel gehouden wordt

Van toepassing, mits ontheffing voor vervoer verleend door NVWA. Momenteel geldt er namelijk een vervoersverbod.

Vervoer pluimvee naar slachthuis

 

Van toepassing voor eenden- en kalkoenbedrijven naar slachthuis

Van toepassing voor vervoer pluimvee, mits ontheffing voor vervoer verleend door NVWA. Momenteel geldt er namelijk een vervoersverbod.

Eiervervoer

Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen

Van toepassing, mits verlening van ontheffing. Momenteel geldt een vervoersverbod.

Vervoer broedeieren en eendagskuikens

Uitsluitend van toepassing voor eendagskuikens naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen

Van toepassing, mits verlening van ontheffing. Momenteel geldt een vervoersverbod.

Laden en lossen vee op een primair bedrijf, m.u.v. pluimvee

Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen

Ja, van toepassing

Aanbrengen strooisel eenden en kalkoenbedrijven

Ja, van toepassing voor eenden

Ja, van toepassing

NZO hygiëneprotocol dierziekten (zuivelsector)

Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen

Ja, van toepassing

Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor vervoer diervoeder

Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen

Ja, van toepassing

Vervoer van mest

Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen

Ja, van toepassing

Pluimveeservicebedrijven Niet van toepassing Van toepassing, mits o.a. ontheffing verplaatsing opfokkoppels

1 Regeling ministerie van LNV: landelijke regeling én gewijzigde regeling
2 Regeling ministerie van LNV: regeling maatregelen gebied Altforst, gewijzigde regeling, regeling maatregelen gebied Puiflijk, regeling maatregelen Lutjegast, regeling maatregelen Terwolde, Witmarsum, Hekendorp en Mijdrecht.

Hoewel bovenstaande tabel ‘Verduidelijking actieve hygiëneprotocollen’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.