Laag pathogene vogelgriep H6 in Nederland

Het is op dit moment rustig op het gebied van de hoog pathogene vogelgriep en op het gebied van de laag pathogene vogelgriep H3N1. In België is de screening bij bedrijven positief verlopen en er zijn geen nieuwe gevallen van H3N1 meer geconstateerd. Waakzaamheid op vogelgriep blijft echter geboden. Er zijn onlangs meerdere gevallen van de laag pathogene vogelgriep van het (niet bestrijdingsplichtige) type H6 aangetroffen in Nederland.

Bij legbedrijven en kalkoenen zijn recent meerdere gevallen gevonden van laag pathogene aviaire influenza H6. Het betreft een NIET bestrijdingsplichtige variant van vogelgriep. De meeste gevallen zijn ontdekt via de monitoring (serologische positief) en een enkel geval op basis van de klinische verschijnselen. Het betrof bedrijven in de provincies Overijsel, Flevoland, Gelderland, Friesland, Groningen en Noord-Brabant.

Wees alert

AVINED wijst u graag op het belang van een strikte bioveiligheid en hygiëne op uw bedrijf. Wees ook alert op ziekteverschijnselen, zodat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts. En maak, in overleg met uw dierenarts, gebruik van de mogelijkheid om Early Warning swabs in te sturen. Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen, of meer dan 3% per week per koppel geldt een meldingsplicht bij de NVWA (045 – 546 3188).

Vragen

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of vogelgriep in het algemeen? Neem dan contact op met AVINED via 088 – 998 43 40 of info@avined.nl.