Card image cap

Opheffing ophokplicht regio’s 7 en 10 (Gelderse Vallei)

6 november 2023

De minister van LNV heeft besloten om de afscherm- en ophokplicht in de regio’s 7 en 10 op te heffen.

Card image cap

Podcasts en E-Learning over bioveilighed

19 oktober 2023

ZLTO heeft 4 podcasts geproduceerd over bioveiligheid. Beluister de podcasts op YouTube kanaal van NetPoulSafe:

Card image cap

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

26 september 2023

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Card image cap

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

6 september 2023

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Card image cap

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

31 augustus 2023

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Card image cap

Intrekkingsdatum beperkingsgebied Biddinghuizen

18 augustus 2023

Met ingang van 25 augustus 2023 wordt het beperkingsgebied rond Biddinghuizen ingetrokken.

Card image cap

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Biddinghuizen

27 juli 2023

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Biddinghuizen weer mogelijk.

Card image cap

Belang bioveiligheidsmaatregelen

27 juli 2023

Voor een goede preventie en bestrijding is het van het grootste belang dat bioveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dat geldt voor bedrijven waar pluimvee binnen wordt gehouden, maar evenzeer voor uitloopbedrijven, ook al is dat voor de buitenuitloop natuurlijk lastig.

Card image cap

Vogelgriep vastgesteld bij biologische leghennen in Biddinghuizen (24 juli 2023)

25 juli 2023

Het ministerie van LNV meldt dat in Biddinghuizen (gemeente Dronten, provincie Flevoland) vogelgriep is vastgesteld op een biologisch legpluimveebedrijf.

Card image cap

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

18 juli 2023

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald.