Procedures vervoer pluimvee of producten binnen 10-kilometerzones

Sinds 29 oktober zijn er verschillende pluimveebedrijven getroffen door hoogpathogene vogelgriep. Hierdoor zijn er diverse (beschermings- of) toezichtsgebieden ingesteld, rondom deze bedrijven. Binnen deze gebieden geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om toch pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Het is echter een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie.
 

 

Puiflijk

Lutjegast

Terwolde

Witmarsum Hekendorp

Vervoer vleeskuikens naar slachthuis

Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterij

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterij

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterij

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterij

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing en de aangewezen slachterijen

Klik hier voor de procedure

Vervoer consumptie-eieren naar pakstation

Mogelijk via tussenstation en aangewezen pakstations. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen locaties

Mogelijk via tussenstation en aangewezen pakstations. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen locaties

Mogelijk via tussenstation en aangewezen pakstations. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen locaties.

Mogelijk via tussenstation en aangewezen pakstations. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen locaties.

Mogelijk via aangewezen pakstation. Geen ontheffing nodig.

Klik hier voor de aangewezen pakstation

Verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 19 november. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 24 november. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 27 november. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 5 december. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 6 december. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Afvoer broedeieren naar broederij

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 19 november. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijkheid tot afvoer naar industrie via het aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf Frisian Egg B.V. of
Weko Food Internationaal
 

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 24 november. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijkheid tot afvoer naar industrie via het aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf Frisian Egg B.V. of
Weko Food Internationaal

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 27 november. Advies: start tijdig met aanvragen

Klik hier voor de procedure

Mogelijkheid tot afvoer naar industrie via het aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf Weko Food Internationaal

 

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 5 december. Advies: start tijdig met aanvragen

 

 

 

Klik hier voor de procedure

Mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, dat is 6 december. Advies: start tijdig met aanvragen

 

 

 

Klik hier voor de procedure

Aanvoer van dieren

In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld. In principe wordt het gebied opgeheven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld / regeling is ingesteld.

Overige informatie

  • Het BT-gebied Altforst is per 30 november 2020 opgeheven. Puiflijk wordt in principe per 8 december opgeheven, mits er zich geen nieuwe uitbraken voor doen in het gebied.
  • Hygiëneprotocollen: website van de NVWA 
  • 10 kilometerzones: website van RVO

 

Hoewel bovenstaande tabel ‘procedures vervoer pluimvee of producten’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.