Card image cap

Bieden de huidige vaccinatiestrategieën voldoende bescherming tegen ILT-veldstammen?

13 mei 2020

In opdracht van de pluimveesector voerde GD onderzoek uit of de huidige vaccinatiestrategieën voldoende bescherming bieden tegen nieuwe ILT-stammen.

Card image cap

Peesschedeontsteking door reovirus een tweeledige oplossing: maternale bescherming én goede R&O

22 april 2020

Uit praktijkonderzoek van GD blijkt dat de oplossing voor peesschedeontsteking door reovirus tweeledig is: verbetering van de maternale bescherming op vermeerderingsbedrijven én goede R&O op het vleeskuikenbedrijf.

Card image cap

Hoe schadelijk is de nieuwe Gumboro-veldstam?

22 april 2020

Sinds een aantal jaar is er nieuwe Gumboro-stam ontstaan door genetische veranderingen. Hoe schadelijk is deze nieuwe stam voor kuikens?

Card image cap

Bestaat een pasteurella-uitbraak uit meerdere types?

7 april 2020

Pasteurellose (vogelcholera) treedt een aantal keer per jaar meestal op bij leghennen met uitloop. De schade kan groot zijn. Welke type veroorzaakt eigenlijk een Pasteurella-uitbraak?

Card image cap

Aanpak bedrijven met structureel hoog antibioticagebruik vleeskuikens

6 april 2020

Binnen IKB Kip is een aanpak verplicht met een externe begeleider voor een vleeskuikenbedrijf dat drie antibioticabeoordelingen achter elkaar in de rode categorie (hoog gebruik) terecht komt.

Card image cap

Voorkom ‘overschatting’ van antibioticagebruik

12 maart 2020

De wet schrijft voor dat geleverde antibiotica moeten worden geregistreerd in CRA, en dus niet de gebruikte antibiotica. Met hulp van uw dierenarts zijn er drie mogelijkheden om de registraties accurater te maken.

Card image cap

Jaarrapportage antibioticagebruik pluimveesector 2019 gepubliceerd

12 maart 2020

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. De uitkomsten zijn samengevat.

Card image cap

Meldcriteria AI via stalkaarten en legkalenders en Agro-zorgnetwerkkaart ontwikkeld door de zuivelsector

9 maart 2020

In samenwerking met het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming ontwikkelde AVINED de roadmap ´Strategische aanpak vogelgriep’.

Card image cap

Inventariserend onderzoek naar de ziekte van Marek spoort op dit moment niet aan tot extra bestrijdingsmaatregelen

4 maart 2020

Het virus van de ziekte van Marek is een van de meest hardnekkige virussen bij pluimvee.

Card image cap

Biotypering van E. coli kan nu sneller

4 maart 2020

Dankzij de biotypering van Escherichia coli (E. coli) in kippenembryo’s is het mogelijk om het ziekmakend vermogen van deze bacteriestammen sneller en goedkoper vast te stellen.